Technické služby, které jsou správcem Laguny, totiž nechaly provést rozbor kvality vody.

„Chtěli jsme zjistit, do jaké míry se na ní podepsaly květnové povodně,“ vysvětlil František Simon z Technických služeb města Přerova.

Město má totiž ještě v živé paměti letitý problém znečištění laguny, kvůli němuž se lidé v přírodním koupališti dlouho nemohli koupat. Z Laguny byly odstraněny nánosy bahna teprve před dvěma lety a investice radnice do této akce činila 3,5 milionů korun.

„Na Laguně jsme prováděli mikrobiologické a zčásti i chemické rozbory, hodnotily se také barva, pěna a zápach vody. Vzorky putovaly do laboratoře na rozbor,“ uvedl Petr Prokeš ze Zdravotního ústavu v Olomouci. Podle něj voda ve všech měřených ukazatelích obstála.

„Vykřičník je pouze u ukazatele rozpuštěný kyslík a fosfor. V hodnotách, jaké byly naměřeny, ale na kvalitu vody nemají žádný vliv. Důležité je, že se neprokázala přítomnost sinic a v normě jsou i řasy,“ uzavřel.