Jde o akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat, které ale není přenosné na člověka, ani na další živočišné druhy. Přesto mají všechna přijatá opatření směřovat k zamezení přenosu této nákazy.

„V nejbližších měsících se budou intenzivněji lovit prasata divoká i v okolí Přerova. Myslivci při jejich odlovu budou využívat některých dosud zakázaných způsobů lovu - mohou se tedy častěji ve skupinách vyskytovat na polích při probíhající sklizni plodin. Zástupci vedení města ale zatím neuvažují o omezení nebo zákazu vstupu veřejnosti do lesa, nebo polních částí honiteb,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Myslivci jsou průběžně informováni, a to prostřednictvím orgánů veterinární správy a magistrátu o výskytu této nákazy a o opatřeních, vedoucích k zamezení jejího šíření. Doporučení míří i k občanům.

„V případě, že naleznete uhynulé prase divoké při pobytu v přírodě v okolí Přerova, neprodleně kontaktujte nepřetržitou krizovou linku Krajské veterinární správy SVS pro Olomoucký kraj, a to na telefonním čísle 720 995 206, kde oznámíte místo nálezu,“ shrnul Marek Herman z přerovského magistrátu.