Uctít památný den přišli zástupci města, policie, armády, Sokolské župy Středomoravské-Kratochvilovy, Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů a dalších organizací.

„Symbolem svátku se stal květ vlčího máku - tento motiv použil kanadský lékař John Mc Crae ve své básni, již složil v roce 1915 na bojišti v Belgii. Pro české země skončila první světová válka už 4. listopadu 1918 a nově vzniklá republika hledala odbojové tradice v bojích legionářů. Zvláště pak vyzvedávala bitvu u Zborova ze 2. července 1917,“ přiblížil ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

Součástí pietního shromáždění v Přerově byl i křest

nové publikace, která obsahuje cenné vzpomínky známého přerovského cukráře a legionáře Miloše Suma.

„Miloš Sum psal své vzpomínky nejprve jako rakousko-uherský voják, a potom od roku 1917 i jako legionář. V rámci 7. pěšího pluku tatranského zažil boje s bolševiky v roce 1918 a v letech 1919 až 1920 také přejezd po Transsibiřské magistrále na východ do Vladivostoku,“ řekl Jiří Lapáček.

Deníkové záznamy jsou výjimečné i tím, že líčí všední starosti legionářů a jejich běžný den.

„A protože byl Miloš Sum velmi talentovaným malířem, obsahuje publikace i album kreseb, které jeho vyprávění doprovázejí. V knize, již jsem sestavil z deníkových záznamů a obrazových materiálů, může tedy čtenář putovat po Dálném východě slovně i obrazem,“ dodal historik.