V minulých dnech se proto sešli zástupci města, společnosti Vodovody a kanalizace a společnosti Teplo Přerov, aby našli řešení situace.

„Aby už nedocházelo k situacím, kdy v některých domácnostech kvůli zanesení vodovodních sítek přestávala téct teplá voda, provedli pracovníci Vodovodů a kanalizací změnu v technologii úpravy vody. A to tak, že uvedli do provozu zařízení, kterým je provzdušňována podzemní voda z důvodu odstranění CO2 z vody. Zároveň snížili dávku vápna na úpravu PH," řekl po schůzce primátor města Jiří Lajtoch (ČSSD).

Změny v kvalitě teplé vody nastaly v Přerově přibližně v polovině loňského roku, kdy Vodovody a kanalizace změnily zdroj pitné vody – místo povrchové byla do vodovodních řadů dodávána voda z podzemních vrtů.

„Tím došlo k navýšení obsahu hydrogenuhličitanů, u kterých při zahřátí na vyšší teplotu vzniká takzvaný vodní kámen. A právě ten způsoboval zhoršenou kvalitu teplé vody," vysvětlil ředitel společnosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač.

Zástupci Vodovodů a kanalizací ujišťují, že změnou zdrojů se kvalita pitné vody nezhoršila – uvádějí, že voda, která se dostává do přerovských domácností, obsahuje zvýšené množství zdraví prospěšných minerálů a současně splňuje parametry požadované vyhláškou.