Lidé letos mohli vybírat ze třiadvaceti návrhů a hlasování na webu města skončilo v pátek 6. října. „Zvítězily ty návrhy, kterým dali hlasující nejvíce bodů a vešly se do celkového limitu milionu a půl. Do hlasování se zapojilo na 1440 respondentů a nejvíce jich bylo ve věku od 25 do 44 let. Stejně jako loni hlasovalo více žen než mužů,“ zrekapituloval přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Vítězné projekty mají být uvedeny do života přibližně do roka.

Největší podporu získal návrh vybudovat kuličkovou dráhu s tunely, mosty a nadjezdy za 400 tisíc korun.

Tato zábavná atrakce by mohla podle navrhovatelky vzniknout u Laguny, pod skateparkem, nebo kdekoli v okolí na svažitém terénu. Kuličkové dráze přidělili hlasující 567 bodů.

Výměna střešní krytiny probíhá nyní na jedné z věží hradu Helfštýna.
Hrad Helfštýn prochází náročnou výměnou střechy

„Je to atraktivní a originální volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi, která nabídne hodně zábavy za málo peněz, přitom nejsou potřeba žádné sportovní pomůcky ani speciální oblečení - pouze pytlík s kuličkami,“ přiblížila navrhovatelka Silvie Hošková.

Dalším úspěšným návrhem je Fit stezka, která by se stala součástí naučné stezky Přerovským luhem. Je na ni vyhrazeno 490 tisíc korun a od hlasujících dostala 511 bodů. Autor Jaroslav Krejčí navrhl vybudovat na části naučné trasy Přerovským luhem, mimo Žebračku, Fit stezku se dvanácti až šestnácti stanovišti.

„Fit stezka je propojení běhu, cvičení a vzdělávání na čerstvém vzduchu pro celou rodinu. Nezbytnou součástí jsou informační tabule včetně uvedených zajímavostí a hádanek pro děti,“ představil svůj návrh.

Přerovská nemocnice otevírá novou kožní ambulanci.
Nemocnice v Přerově otevírá novou kožní ambulanci

Přerované podpořili také nápad osázet Žerotínovo náměstí květinami. Návrh získal třetí nejvyšší počet bodů - 446. „Středová část by byla osázena trvalkami a letničkami, byly by zde vytvořeny cestičky z mlatu a umístěny lavičky,“ popsala svou vizi za 500 tisíc korun Martina Trojková.

Mezi čtyřmi nejúspěšnějšími projekty jsou i kameny zmizelých - jako připomínka židovských obětí holokaustu. Umístěny by byly na Žerotínově náměstí, kde žila před válkou početná židovská komunita.

„Ve spolupráci s Muzeem Komenského by byla vytipována tři místa, na která by bylo vhodné kameny zmizelých položit. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Kostky s nápisem na horní mosazné desce vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili, sklonili se ke jménu oběti, vyraženému na kostce a připomněli si tak její památku,“ popsala tento návrh Marie Sehnálková.

Veřejnou zakázku nadlimitního charakteru na rekonstrukci zchátralé budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 získala pražská společnost VCES. Rozhodli o tom na svém mimořádném jednání, které se konalo v pondělí 9. října v Městském domě, zastupitelé.
Zastupitelé Přerova schválili firmu, která opraví zchátralou budovu na náměstí

Kameny zmizelých mají přijít na 100 tisíc korun a z celkového hodnocení projektů si odnášejí 435 bodů.

Slušného bodového ohodnocení se dočkal i návrh aleje s posezením vedle obchodní galerie, který získal 432 bodů. Pumptrack pro kola v Přerově nebo Předmostí dostal 424 bodů, přírodní dětské hřiště v Předmostí pak 421. Realizovat se mohou ale pouze čtyři vítězné návrhy.

„Se záporným skóre vyšly pouze tři projekty, a to stanice na měření znečištění ovzduší v Předmostí, „pohybový automat“ na jízdenky a lavička Václava Havla,“ uzavřel František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Triumfální vítězství desetiletého valacha Sacamira na letošní Velké pardubické slavil po návratu z prestižního závodu celý Beňov, odkud šampion pochází. Starosta obce Ivo Pitner předal v pondělí dopoledne trenérce Evě Petříkové kytici.
VIDEO: We are the champions, vítali vítězného Sacamira v Beňově

Celkové pořadí a bodové hodnocení:
1. Kuličková dráha u Laguny, pod skateparkem nebo kdekoliv v okolí na svažitém terénu za 400 tisíc - 567 bodů.
2. Fit stezka v Naučné stezce Přerovským luhem za 490 tisíc - 511 bodů.
3. Osázení středové části Žerotínova náměstí za 500 tisíc - 446 bodů.
4. Kameny zmizelých v okolí Žerotínova náměstí a Wilsonovy ulice za 100 tisíc - 435 bodů.
5. Alej s posezením vedle obchodní galerie za 450 tisíc - 432 bodů.
6. Pumptrack pro kola v Přerově/Předmostí za 500 tisíc - 424 bodů.
7. Přírodní dětské hřiště v Předmostí za 500 tisíc - 421 bodů.
8. Workoutové hřiště v Kabelíkově ulici za 450 tisíc - 260 bodů.
9. Stezka pro chodce a cyklisty kolem Kozlovské 17 až 19 za 200 tisíc - 257 bodů.
10. Výsadba ovocných stromů a keřů v rekreační zóně u Michalova či u Lagun za 300 tisíc - 243 bodů.
11. Výsadba stromů a umístění laviček v ulici U Žebračky za 100 tisíc - 242 bodů.
12. Odpočinková zóna se stromořadím Vinary - Buk za 300 tisíc - 212 bodů.
13. Pítko ve městě (například Předmostí - Hranická ulice, Palackého ulice či Jasínkova) za 500 tisíc - 197 bodů.
14. Workoutové hřiště Laguna - rozšíření stávajícího hřiště za 400 tisíc - 194 bodů.
15. Zpevnění polní cesty Kozlovice - Tučín za 450 tisíc - 151 bodů.
16. Osázení okružní křižovatky u Lidlu za 490 tisíc - 148 bodů.
17. Zelená zastávka U Tenisu za 500 tisíc - 110 bodů.
18. Šachy v Michalově za 200 tisíc - 79 bodů.
19. Venkovní posilovna pro dospělé v Předmostí za 500 tisíc - 60 bodů.
20. Přístřešek na autobusové zastávce u Střední zemědělské školy za 500 tisíc - 37 bodů.
21. Stanice na měření znečištění ovzduší v Předmostí za 100 tisíc - minus 15 bodů.
22. Plať pohybem - automat na jízdenky na autobusovém nádraží za 500 tisíc - minus 67 bodů.
23. Lavička Václava Havla v Bezručově ulici za 300 tisíc - minus 308 bodů.