„Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem,“ varuje ČHMÚ.

Nebezpečí podle ČHMÚ představují také kroupy, blesky a v menší míře i nárazy větru. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice či problémy v dopravě.

„Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ připomíná ČHMÚ.

Radí zabezpečit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty. Dále by lidé neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce je potřeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

V obou horských okresech varuje ČHMÚ před výrazným vzestupem hladin vodních toků odvodňujících zejména Králický Sněžník a Jeseníky. Dosáhnout mohou prvního stupně povodňové aktivity.

„V oblastech zasažených intenzivnějšími srážkami nelze, zejména na menších tocích, vyloučit krátkodobé dosažení i vyšších stupňů povodňové aktivity,“ varuje ČHMÚ.

Prvního stupně, kdy se voda ještě nevylévá z břehů, může podle hydrologického modelu vlivem vydatných srážek dosáhnout například Moravská Sázava v Lupěné, Morava v Raškově a Třebůvka v Lošticích.