„Je dobré si toto místo projít a podívat se na něj z úrovně očí řidiče. Auta, která jedou od Denisovy ulice směrem ke hřbitovu, nebo odbočují do centra, přijíždějí ke křižovatce po hlavní komunikaci. Musejí ale dávat přednost v jízdě vozidlům, která přijíždějí ke křižovatce zprava po hlavní na ulici Generála Štefánika," přiblížil radní Jan Horký (SpP).

Rozhledové poměry pro řidiče aut, přijíždějící po Denisově ulici ke křižovatce, jsou podle něj omezeny oplocením školní zahrady, vzrostlou zelení a živým plotem.

„Podle policejních statistik kvůli tomu dochází k závažným dopravním nehodám se škodami na majetku i zdraví lidí," doplnil.

Radní proto na podnět zastupitele Břetislava Passingera (KSČM), který na kritický úsek upozornil, navrhují změnu. V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy je navržena úprava přednosti v jízdě na křižovatce napřímením hlavní komunikace na ulici Generála Štefánika, tedy od pekárny směrem k náměstí Svobody.

Na hlavní v ulici Generála Štefánika bude nově v obou směrech osazena značka „hlavní pozemní komunikace" s dodatkovou tabulkou, označující tvar křižovatky. Na vedlejší v Denisově ulici bude nové značení „Stůj, dej přednost v jízdě". Na vedlejší komunikaci v ulici Ztracená pak zůstane stávající značka.

Průběh hlavní komunikace na křižovatce bude zvýrazněný podélnou přerušovanou čárou. Na ulici Generála Štefánika bude pro zajištění rozhledových poměrů na křižovatce zvýrazněn stávající parkovací záliv umístěním dopravního stínu a šikmé rovnoběžné čáry.