Na problém upozornila přerovská senátorka Jitka Seitlová (NEZ) /na snímku níže vpravo/, která se opírá o stanoviska odborníků.

Věc už konzultovala i s dopravními experty a projektanty.

Jitka Seitlová při on-line rozhovoru pro DeníkPůvodní křižovatka byla navržena ve tvaru známého „trojlístku". Důvodem změny řešení bylo hledání úspor, které zadal už na počátku roku 2014 tehdejší ministr dopravy.

Výsledkem byl nový návrh křižovatky, která přinese úsporu nákladů ve výši od 343 do 250 milionů korun.

„Trojlístek" má nahradit útvarová křižovatka s okružním principem, řešená nestandardně.

„V březnu roku 2008 vypracovalo sdružení projektantů dokumentaci pro stavební povolení. Ta byla ale podrobena expertízám, jejichž závěry byly projednány v roce 2011. Výstupem byl návrh úspor na provedené stavbě," popsal před lety anabázi tehdejší přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

Jenže, jak se ukazuje, stát v tomto případě šetří na nesprávném místě. A doplatit na to mohou řidiči. Podle senátorky je totiž navržená křižovatka nebezpečná.

„Ve srovnání s původním návrhem bylo sice dosaženo nižších stavebních nákladů, avšak za cenu nepřehlednosti křižovatky pro řidiče a vysokých bezpečnostních rizik," upozornila.

Připojení a odpojení pěti větví

V čem konkrétně spočívají? Hlavním problémem jsou navržené velmi krátké průpletové úseky a připojení a odpojení pěti větví na délce zhruba čtyři sta metrů.

„Způsobí to horší orientaci řidiče a zkrátí čas, po který bude moci reagovat na změnu směru a dopravní značení," tvrdí senátorka.

Navržené krátké průpletové úseky v délkách 100 a 150 metrů se zásadně liší od odborných doporučení, která uvádějí délku minimálně 250 metrů.

„Aby byly splněny alespoň minimální požadavky právních předpisů a technických norem, bude na některých částech nově budované křižovatky omezena rychlost až na 40 kilometrů v hodině," podotkla.

Dopravní experti a projektanti, s nimiž senátorka problém konzultovala, se shodují na tom, že bude křižovatka nepřehledná.

Stejného názoru jsou i experti z ministerstva vnitra.

„Pracovníci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na můj dotaz uvedli, že průjezd křižovatkou bude pro některé směry složitější, zejména pro směr Olomouc – Přerov. Nepříjemná bude hlavně pro řidiče, jedoucí ve směru od Rokytnice – ti totiž budou muset okruh obkroužit," řekla.

Velké množství kolizních míst a rizik

Nepřehlednost křižovatky připouští také ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch. Podle jeho vyjádření vykazuje velké množství kolizních míst a rizik.

„Neshledáváme navrhované řešení jako bezpečné. Nedostatečnou délku průpletových úseků můžeme dokonce kvalifikovat stupněm vysokého rizika," uvedl ve svém dopise senátorce.

K upravené křižovatce zpracovali bezpečnostní audit odborníci z VUT v Brně. I oni upozornili na několik bezpečnostních rizik.

Senátorka se proto obrátila přímo na ministra dopravy Dana Ťoka, se kterým se sešla minulý týden v Kroměříži.

Z jeho reakce vyplynulo, že uvedené technické řešení bylo v roce 2014 vybráno jako nejvhodnější varianta. Návrat k původnímu řešení už prý není možný, stavba úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem by se tím totiž zpozdila.

Bezpečnostní audit, který zpracovali loni odborníci z Vysokého učení technického v Brně, navrhl prověřit křižovatkové pohyby mikrosimulací.

„Na základě pozitivního výsledku byly učiněny další procesní kroky, směřující k povolení změny územního rozhodnutí stavby a přípravě dokumentace pro stavební povolení," konstatoval ve svém stanovisku ministr.

Ťok: Máme výjimku, půjde to rychle

Stavba úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem získala podle něj po velmi obtížných jednáních s Evropskou komisí určité privilegium v podobě možnosti získat aktualizované stanovisko EIA ve zrychleném režimu. Tuto časovou výhodu by ale stavba návratem k původnímu technickému řešení ztratila.

„Úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je mezi stavbami, které mají výjimku, takže budeme v přípravách pokračovat velmi rychle," řekl minulý týden v Kroměříži ministr dopravy Dan Ťok. Pro tuto stavbu už je vykoupeno zhruba devadesát procent pozemků.

Přerovská senátorka Jitka Seitlová je přesvědčena, že nová nákladná dálniční křižovatka, budovaná na desítky dalších let na zelené louce, by měla vykazovat ty nejlepší bezpečnostní parametry.

„Jsem přesvědčena, že není správné, aby se šetřilo na úkor bezpečnosti silničního provozu, za cenu zvýšeného rizika kolizí a dopravních nehod," uzavřela.