Protože se majitel ani po velkém úsilí nenašel, přešel kříž do majetku města.

„Vlastníka jsme začali poprvé hledat už na podzim roku 2017, kdy se objevila výzva na úřední desce. Nikdo se ale nepřihlásil, a tak přešlo po třech letech vlastnictví této opuštěné věci na město Přerov,“ přiblížil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Úředníky a archiváře hledání majitele kříže, které tak trochu připomínalo detektivní práci, pořádně zaměstnalo.

„Nejprve se k jeho vlastnictví přihlásila žena z Přerova, která se domnívala, že sakrální symbol kdysi patřil její prababičce. Nakonec jsme ale s pomocí archivních dokumentů zjistili, že rodině patřil jiný kříž,“ přiblížila anabázi mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Jednou z logických možností bylo, že kříž patří církvi, protože farní obec v roce 1943 pořizovala v okolí Předmostí tři kříže. I tato cesta se ale nakonec ukázala jako slepá.

„Oslovili jsme kvůli tomu Římskokatolickou farnost v Předmostí, ale od ní nám přišla odpověď, že vlastnictví k tomuto kříži není nikde zapsáno a nebyl nalezen žádný důkaz, že se jedná o majetek farnosti,“ doplnil vedoucí odboru majetku města Miloslav Dohnal. Komu kříž u cesty v minulosti patřil, tak zůstává nadále záhadou.

Přerovští radní kříž přijali jako opuštěnou věc do majetku města - a úředníci na žádost společnosti Dopravoprojekt nechali přemístit památku po předcích do „oka“ budoucí mimoúrovňové křižovatky Přerov - sever.