Kromě slavnostní mše a pohoštění se do oslavy zapojili i Trubači lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a předvedli své umění.

Skupina doprovázela spolu se Scholou Partutovice i mši, kterou sloužil farář František Adamec u kříže v Olšovci.

Celou oslavu pořádala společnost Patriot. „Máme připraveno i slosování navštívenek. Výherci dostanou drobný dárek,“ uvedla Marta Pavelková ze společnosti Patriot.

Mezi pozvanými hosty byl i hranický děkan páter Jiří Doležel. Oba duchovní dostali na závěr oficiální části oslavy dort. Děkan Doležel má totiž letos rovněž kulaté výročí, dvacet let od kněžského svěcení.

„Chtěl bych vám všem moc poděkovat, že jste dnes přišli, a doufám, že s vámi ještě nějakou dobu zůstanu,“ řekl shromážděným farář František Adamec.

Po skončení oficiální části se lidé přesunuli do domu rodiny Pavelkových a zde oslava vyvrcholila obědem, na který byli pozváni nejen všichni oficiální hosté a účinkující, ale i velká část diváků.