Okresní soud v úterý ale jejich návrh smetl ze stolu s tím, že ze strany Krajského úřadu v Olomouci nedošlo k protiprávnímu jednání.

Podle tvrzení zástupců přerovského Centra pro komunitní práci jim kraj dluží přesně 390 tisíc, které organizace zaplatila za lektory z anglické firmy GLE. Ta s nimi spolupracovala v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou.

„Komunitní plánování sociálních služeb je metodicky upravený model z Velké Británie, a proto jsme hledali experty se znalostí věci. Pracovníci GLE celou dobu vykonávali supervizi, lektoři dodavatele se zúčastnili výjezdního školení pro cílové skupiny z Lipenska,“ vysvětlil ředitel Centra pro komunitní práci Roman Haken.

Podle něj organizace uhradila lektorům v rámci projektu dvě faktury za celkem 390 tisíc korun.

„Ve finálním vyúčtování je ale Krajský úřad neuznal jako oprávněný náklad, a tím pádem nebyly zahrnuty do celkového vyúčtování projektu,“ řekl Haken.

Zaplatit je tedy muselo CpKP Střední Morava. Olomoucký okresní soud žalobu na uznání náhrady v úterý dopoledne zamítl.

Podle právníka Krajského úřadu žalobce neprokázal, že by došlo ze strany úřadu k protiprávnímu jednání. K jeho názoru se při vyhlášení rozsudku přiklonila i soudkyně Kateřina Grünwaldová a žalobu zamítla.

Centrum pro komunitní práci si ponechalo lhůtu na rozmyšlenou, zda podá odvolání ke krajskému soudu. Právník, zastupující Krajský úřad, se práva na odvolání na místě vzdal.

Martin Šinkovský, Petra Poláková-Uvírová