Finální konstrukční vrstvy z asfaltobetonu položí stavebníci od pondělí 19. do soboty 31. října, kdy se komunikace uzavře.

Řidiči budou muset zvolit v příštích dvou týdnech objízdné trasy - jen dopravní obsluze a rezidentům bude zajištěn přístup, a to vždy z jedné strany.

S omezením musejí počítat i cestující městské autobusové dopravy.

„Protože stavební práce neumožní průjezd autobusů, budou trasy linek číslo 101, 104, 105, 112, 114 a 115 přesměrovány přes třídu 17. listopadu. Zastávka U Tenisu se přesune ke kruhovému objezdu u Hané a zastávka v Bayerově ulici bude zrušena bez náhrady,“ informovala Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Silnice v Kozlovské ulici se během letních prázdnin uzavřela kvůli výměně kanalizačního řadu, jejíž součástí byla i oprava uličních vpustí - od září se po ní sice jezdilo, ale jen v provizorním režimu.

„Stavební firma udělala konstrukční vrstvy a rýhy provizorně zapravila recyklátem, aby byla vozovka alespoň průjezdná, než na ni budou moci položit nový asfalt. Řidiči by museli šest týdnů trpět objížďkami, a proto jsme na provizorní provoz přistoupili,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).