Vyprávěla o minulosti tak poutavým způsobem, že návštěvníci ani nedutali. V evangelickém kostele na opačném konci města se zase zpívaly gospely.

Smyslem Noci kostelů, která se v Česku koná už potřetí, je nalákat do svatostánků i návštěvníky, kteří sem běžně nechodí. To se v Přerově beze zbytku podařilo. Lidem se totiž zcela výjimečně otevřela i místa, která nejsou přístupná. Například kaple sv. Jiří, již podle Zdeňky Mollinové založili při své misijní cestě Moravou Cyril s Metodějem.

„O stáří kostelíka svědčí i jeho zasvěcení sv. Jiří, který byl v 11. a 12. století velmi populárním patronem rytířů," řekla. Stavebně historický průzkum kaple v roce 1936 odhalil mohutné, až 1,5 metrů silné románské základy, které sahaly do hloubky šesti metrů. Pod podlahou pak byly nalezeny také vyzděné hrobky.

„Přišli jsme právě sem, protože kaple sv. Jiří není běžně přístupná. Líbí se mi, že tady potkávám skupinky mladých lidí nebo rodiny s dětmi, kteří určitě do kostela běžně nechodí," pochvalovala si jedna z návštěvnic Marie Kusáková z Přerova, která i se svým manželem prošla všechny svatostánky ve městě.

Přerov se k Noci kostelů přidal teprve v loňském roce. „Tato akce je určena hlavně nevěřícím, kteří se můžou setkat s církevním prostředím na neformálnější úrovni, než při bohoslužbách. Naší snahou je ukázat, že jsou v církvi lidé, kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé a s tím, co umí, se také nezištně podělit," shrnul význam kaplan z Římskokatolického kostela sv. Vavřince v Přerově Libor Churý.

Program si každá z církví připravila podle svých možností. „Vycházíme z toho, čeho jsme schopni. Tady u Vavřince máme velkou a schopnou scholu dětí, takže dnes vystoupila. Program je hodně postavený na hudbě, takže si lidé u sv. Michala na Šíravě mohli poslechnout pásmo varhanní hudby a poezie. Podstatou našeho programu je ale Zdeňka Mollinová, která o historii vypráví úžasně poutavě. Ta prošla všechny čtyři katolické kostely," řekl.

Více než pět stovek návštěvníků zavítalo také do Pravoslavného chrámu, kde byla zpřístupněna část výstavy k výročí atentátu na Heydricha. „Oficiálně ji zahájíme až v září, už teď se ale můžou lidé podívat na dobové dokumenty. Připomínají osudy některých popravených, kteří byli spjati s Přerovem – třeba první duchovní správce Pravoslavné církevní obce v Přerově Alois V. Čikl nebo manželé Šimkovi, o nichž se v této souvislosti moc nepíše," přiblížil ředitel Pravoslavné církve na Moravě Libor Raclavský.

Právě pestrost programů byla tím, co na Noci kostelů nejvíce zaujalo. „Všechny je oběhnout asi nestihneme, protože jsme se zaposlouchali do přednášky v kapli sv. Jiří. Do Pravoslavného kostela jsme přišli hlavně proto, abychom se mohli konfrontovat i s ostatními církvemi," uzavřela jedna z návštěvnic Petra Hermanová z Přerova.