Město přispělo na náročnou výměnu v letech 2019 a 2020 částkou 350 tisíc korun a radní navrhují stejnou výši dotace i letos. O příspěvku rozhodnou na svém zasedání v červnu zastupitelé.

„Město se k opravě kostela přihlásilo i v roce 2018, kdy farnosti poskytlo 120 tisíc korun - tato částka ze šedesáti procent pokryla náklady na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí,“ připomněl primátor města Petr Měřínský (ANO).

A protože jde o nákladnou akci, farnost získala na opravu střechy pro letošní rok také další dotace z veřejných peněz - Ministerstvo kultury přispělo částkou 410 tisíc a z Olomouckého kraje přišlo 200 tisíc. Z církevních zdrojů poputuje letos do střechy této nemovité kulturní památky 897 tisíc korun.

Kostel svatého Vavřince, který se nachází v Kratochvílově ulici a je součástí ochranného pásma městské památkové zóny, byl postaven v roce 1256. V letech 1722 až 1732 prošel rozsáhlou barokní přestavbou, která mimo jiné znamenala i změnu původní orientace a jeho rozšíření. Přístavbou kaple Božího hrobu a novobarokní předsíně hlavního vchodu z let 1910 až 1912 se svatostánek opět rozšířil.

„Zastřešení kostela je provedeno systémem sedlových a valbových střech, krytých pálenou střešní taškou typu bobrovka,“ upřesnil vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. Součástí střechy je i hranolová dvoupatrová věž, zastřešená cibulí s lucernou a makovicí - té se ale zatím oprava netýká.