Rozhovor s Jitkou Seitlovou, která kandiduje do Senátu jako nezávislá s podporou KDU-ČSL, Strany zelených a Pirátů

Jako senátorka jste na Přerovsku působila dvě volební období. Teď se do regionu opět vracíte. Co je hlavním důvodem?

Jsem tady doma a mám to tady ráda. V minulých letech jsem pracovala v Praze nebo Brně, ale po celou dobu se vracela sem, domů. Záleží mi na tom, jak se bude našemu regionu dařit. Přála bych, si aby byl úspěšný, a aby se tady lidem dobře žilo.

Když se ohlédnete zpět, co vám dalo působení ve funkci zástupkyně ombudsmana?

Měla jsem možnost detailněji poznat právní prostředí, ale hlavně se seznámit s obrovským množstvím příběhů a lidských osudů. U mnoha z nich selhaly zákony nebo vymahatelnost práva. Právě to bych nyní ráda změnila.

Kandidujete na Přerovsku, tedy v regionu, kde o „silná témata" není nouze. Co podle vás nejvíce pálí zdejší obyvatele?

Hlavní problémy jsou tři – nedostatek pracovních míst, nedokončená dálniční síť (obchvat Přerova nebo Palačovská spojka) a koncentrace sociálně vyloučených lokalit a odstrašujících ubytoven – zejména v Přerově.

Existuje podle vás účinný recept, jak zatočit s fenoménem, zvaným sociální ubytovny?

Ano, ale musí tu být dobrá vůle. Od roku 2007 jsem se spolu s ombudsmanem snažila prosadit zákon o sociálním bydlení. Vláda tvrdila, že není potřeba a vyřeší to trh. Dnes víme, že nevyřešil, ba naopak. Proto to nevzdám. Urgentně je nutná změna v systému příspěvku na bydlení, aby do kapes chytráků, obchodujících s lidskou bídou, nemizely stamiliony korun z veřejných prostředků, které pak chybějí jinde. A také pomůže ještě řada dalších věcí – například zapojení samotných obyvatel ubytoven do ochrany veřejného pořádku, do oprav poškozeného majetku. Bylo by také dobrá dát jejich dětem šanci a zapojit je do smysluplných aktivit. Dobrých příkladů přibývá odjinud, proč by to nešlo i tady?

Jak byste chtěla konkrétně pomoci městům Přerov, Lipník, Hranice, Kojetín a Tovačov, ale i místním obcím?

Pro zvýšení počtu pracovních míst chci prosadit snížení daně z práce, efektivnější investice, nebo právě zrychlení výstavby dopravní sítě. V minulých dnech jsem se setkala s desítkami starostů obcí našeho regionu, kteří se shodují, že přibývá zbytečné administrativy, dotační řízení na infrastrukturu jsou netransparentní a zdlouhavá, a proto nám utíkají evropské peníze. Řešením je náprava komplikovaných předpisů, nebo také otevřená podpora a vyjednávání ve prospěch regionálních projektů. Bariérou rozvoje měst i celého regionu jsou také například rizika vlivu extrémního klimatu. Realizace protipovodňových opatření stále spí! Je toho ale mnohem více, jak by se dalo městům a obcím pomoci.

Na kterou oblast byste se chtěla jako senátorka zaměřit, pokud uspějete ve volbách?

Na všechny výše uvedené problémy našeho regionu. Pokud bych byla zvolena, jsem přece jeho zástupce v Parlamentu. Z dřívějšího působení také vím, jak je u nás důležité posílit dostupnost a vymahatelnost práva a ochranu lidí před nepoctivostí a podvody.

Předvolební kampaň už je v plném běhu – co vás během ní příjemně a naopak nepříjemně překvapilo?

Mile mě překvapuje setkávání s lidmi, kteří mě znají a věří mé práci. Asi jako jediná u nás jsem uspořádala kampaň „door 2 door", tedy „od dveří ke dveřím". Příjemně mě překvapila pozitivní reakce navštívených. Někdy nás pozvou také na kávu, jindy povídají o svých zážitcích s úřady nebo špatnými zákony. A zdá se, že se zatím dokonce ani ve velkém nepřelepují plakáty.

Váš názor na situaci v české politice?

Trápí mě korupční skandály, které důvěru v politiku silně poškozují.

A jaké vlastnosti by podle vás měl mít dobrý senátor?

Poctivost jednání, zásadovost, odvahu, pracovitost, vztah k lidem, umění naslouchat a vůli pomáhat…

Můžete stručně shrnout své motto, nebo osobní krédo?

Je jich více, ale v poslední době stále myslím na jedno – J. A. Komenského: „Lepší udělat jeden krok správným směrem, než nevykročit vůbec".

Stručný medailon Jitky Seitlové

– narodila se v Přerově, 17. dubna 1954
– profesí je geoložka a specialistka na ochranu životního prostředí
– vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), získala titul RNDr.
– v letech 1991 – 1994 pracovala jako specialista na úseku státní správy ministerstva životního prostředí
– v letech 1995 – 1996 byla vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Přerově
– do politiky vstoupila v roce 1995, od roku 1998 do 1999 byla místopředsedky­ní ODA
– v roce 1996 zvolena poprvé senátorkou za volební obvod číslo 63 (Přerov)
– v roce 2002 křeslo v Senátu znovu obhájila
– v roce 2007 byla zvolena zástupkyní ombudsmana, rezignovala na senátorský mandát
– Do Senátu kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, Strany zelených a Pirátů
– je vdaná, má dvě děti a dvě vnoučata
– žije v Lipníku nad Bečvou