Například společnost Eurovia, která pracuje na modernizaci železničního uzlu v Přerově, dala svým dělníkům z důvodu zajištění ochrany jejich zdraví do konce března volno.

„Práce na modernizaci koridoru zatím pokračují, i když platí omezení na některých stavebních objektech, protože je zde nedostatek pracovníků. Činnost dočasně omezila jen společnost Eurovia, ostatní práce probíhají v maximální možné míře. Na stavbě dělá více firem,“ uvedl Miroslav Bocák, ředitel stavební správy východ Správy železniční dopravní cesty.

V současné době probíhají výluky na trati Prosenice - Dluhonice a Prosenice - Přerov. Koleje jsou vytrženy, dělají se sanace spodních vrstev a tělesa železničního spodku kolejí. Podle plánu by měly výluky trvat do července.

„Zatím čekáme, jak se bude situace dál vyvíjet,“ dodal Miroslav Bocák.

Stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí dál pokračuje, i když i zde platí určitá omezení.

„Pracuje se na mostě, ale i v Polní ulici. Na stavbě ale není takový počet dělníků, jaký bychom chtěli. Jsou totiž z jiných koutů republiky, většinou z jižní Moravy. Některé party Slováků k nám vůbec nepřijely, protože je nepustili přes hranice,“ shrnul manažer projektu Lukáš Hruška.

Zatím bez omezení jsou stavby, které v Přerově a Čekyni buduje společnost Vodovody a kanalizace.

„Určitá omezení jsme přijali, nebudou kontrolní dny a podobně. Nastavená opatření nám ale umožňují pokračovat dál ve stavbě,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Společnost Vodovody a kanalizace provádí rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Osmek. Buduje se také nová kanalizace v místní části Přerova - Čekyni.