„K 15. červenci bylo v Olomouckém kraji provedeno 19 kontrol na dětských táborech, z toho v okrese Přerov byly provedeny 4. Hygienici zatím neodhalili žádné nedostatky,“ upřesnila Markéta Koutná, mluvčí mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Podle ní se kontroly nejčastěji zaměřují na dodržování hygienických požadavků. Především na ubytování dětí, podmínky pro osobní hygienu, zásobování pitnou vodou, stravování, úklid, režim dne, zdravotní zabezpečení akce a zdravotní dokumentaci.

„V minulosti se nejčastěji hygienici setkali s nedostatky ve stravovacím provozu. Nedostatky byly například při skladování potravin, křížení čistých a nečistých činností. Při provozu nebyl odstraněn odpad a při ubytování dětí byly například matrace bez prostěradel,“ podotkla Koutná.