Výměna zchátralých mostů je největší investiční akcí přerovské radnice v letošním roce a dokončena má být v listopadu.

Stavebníci se snaží minimalizovat dopad na železniční dopravu, a tak probíhalo položení nosné konstrukce v nočních hodinách ze soboty na neděli. Práce začaly v sobotu kolem půl sedmé večer a skončily v neděli v pět ráno.

„Stavebníci položili dva hlavní nosníky ocelové konstrukce, z nichž jeden bezpečně odděluje automobilový provoz od pěší a cyklistické dopravy. Celá konstrukce se po zpevnění příčníky uložila na mostní ocelová ložiska,“ přiblížil Antonín Prachař, jenž zastupuje město ve věcech dopravních staveb.

V další fázi bude probíhat montáž ztraceného bednění, následuje dokončení betonáže opěrných zdí a příprava na sejmutí druhého z mostů.

"Všechny práce probíhají v souladu s plánem výluk,“ doplnil.

Podle Antonína Prachaře byla výměna obou Dluhonských mostů nutná.

„Kdybychom ji nezačali dělat, tak jsou dnes zavřené z důvodu havarijního stavu,“ poznamenal.

Zchátralé mosty trpěly podle odborníků celoplošnou korozí, deformací výztuh a zatékáním. Nedostatečné byly i šířkové poměry - problém vyhnout se na nich měla nejen nákladní auta, ale mezi těžkými tonážemi často kličkovali i chodci a cyklisté. Nové konstrukce budou širší, a tak tento problém odpadne.

Hotovo koncem listopadu

Výměna Dluhonských mostů, které slouží jako silnice do Dluhonic a k chemičce Precheza, začala loni v listopadu. Zhotovitel má postavit oba mosty do šestapadesáti týdnů - hotovo by tedy mělo být koncem listopadu.

„Druhý z mostů, jenž se klene nad železniční tratí Přerov - Bohumín, by měl být odstraněn v červenci. Nová konstrukce pak bude ukotvena na podzim,“ upřesnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Výměna mostů přijde město na devadesát milionů korun včetně DPH a město na ni získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 78 milionů 721 tisíc korun.

Konstrukce váží 35 tun a má 600 šroubů
Celková hmotnost nové ocelové konstrukce je 35 tun a most je tvořen dvěma hlavními nosníky, z nichž každý váží asi 14 tun. Most je dále tvořen devíti příčníky. Nosná konstrukce je s příčníky spojena šroubovými spoji - ke spojení bylo použito celkem 600 kusů speciálních šroubů.