Koncert na pomoc zaplavené Šišmě uspořádal v úterý v Pravoslavném chrámu přerovský pěvecký sbor Vokál. Symbolický šek s výtěžkem převzal po jeho skončení starosta Šišmy Marek Krystek. Vybralo se na něm přes 36 tisíc korun.

„Máme v obci kamarády a někteří členové Vokálu zde mají své známé - proto jsme se rozhodli podpořit je přímo. Podobný koncert jsme uspořádali i pro obec Hrušky, kterou před třemi lety zasáhlo ničivé tornádo,“ řekla za organizátory Petra Kubíková ze Smíšeného pěveckého sboru Vokál.

Výtěžek koncertu jí udělal radost. „Přestože kostel nebyl zcela zaplněný, lidé byli štědří, což nás potěšilo,“ dodala.

Pomoc lidem ze zaplavených oblastí je samozřejmostí pro Libora Raclavského, duchovního Pravoslavného chrámu v Přerově, kde se koncert konal.

„Přerov zažil ničivé povodně v roce 1997, takže si dobře pamatujeme, jaké to bylo. Na to, že je doba dovolených, nás zájem veřejnosti příjemně překvapil. Původní výtěžek 33 814 korun se po skončení koncertu ještě zvýšil na 36 670,“ upřesnil.

Starosta obce Šišma Marek Krystek, který po koncertě převzal symbolický šek, poděkoval za projevenou účast.

„Bez pomoci hasičů, ale i řady dobrovolníků a soukromých firem, které nám zapůjčily svou techniku, bychom to tak rychle nezvládli,“ zhodnotil.

Dvě vlny

Přívalová vlna zpustošila ve čtvrtek 27. června několik obcí na Přerovsku - Šišmu, Kladníky, Hradčany, ale také Hlinsko, Domaželice, Nové Dvory a Oldřichov. Na místě zasahovalo dvě stě padesát hasičů a v nejhůře zasažené Šišmě musela být evakuována desítka obyvatel. Sotva se místní vzpamatovali z toho nejhoršího, spláchla voda z rozbouřené Šišemky obec podruhé. V neděli 30. června už ale následky nebyly tak velké.

„Hned po čtvrtku se rozběhly úklidové práce. Kdybychom ty hromady nepořádku nestačili z domovů a pozemků uklidit, byly by následky druhé vlny ještě větší, protože by to voda ucpala. Silami dobrovolníků, hasičů a techniky soukromých podnikatelů se stihlo všechno odstranit a voda dědinou v podstatě jen protekla,“ vylíčil starosta. Potok se sice znovu vylil, ale škody už nebyly tak velké.

„Dílo zkázy se dokonalo dvěma mostky, které byly totálně poškozené. Jeden jsme museli nechat odstranit, protože byl propadlý. Po povodních jsme v první fázi prohlédli vodovod, kanalizaci, dala se do chodu čistička odpadních vod tak, aby byla zajištěna základní média infrastruktury - tekla voda, šel proud a lidé měli pitnou vodu ve studních. Čerpali jsme studny a septiky,“ shrnul.

Potrvá to roky

Odstraňování následků bleskových povodní podle něj ale potrvá roky.

„Je nutné opravit řečiště včetně rekultivace meliorační nádrže - tam je to v řádu pěti až sedmi let. Povodí Moravy aktuálně pokračuje v sanaci hráze, která už pomalu končí s tím, že vodní hladina je na nejnižším bodu, na kterém může být. Nádrž je téměř vypuštěná, ale bahno stále zůstává. Na řečišti Šišemky se ještě pracuje - bagr dočišťuje horní tok, kde dochází k zasypání odhalených inženýrských sítí a provizorní sanaci břehů. V příštím týdnu spolu s Povodím Moravy vyhodnotíme, jak dál pokračovat,“ doplnil starosta.

O přesném využití finančních prostředků ze sbírek a dobročinných akcí na podporu zaplavené obce rozhodnou zastupitelé.