„Jen za poslední dva dny se sešlo naráz sedm objednávek, zájem tedy v posledních dnech opravdu vzrostl," potvrdil Jaroslav Schön, viceprezident Společenstva kominíků České republiky, který provádí revize komínů v Přerově a okolí.

Podle nařízení vlády z roku 2011 jsou majitelé domů povinni nechat si jednou do roka komín prověřit. V případě, že ho nemají řádně vyčištěný, a chybí jim příslušné potvrzení, můžou dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun. Samozřejmě, pokud se na to přijde. Což je, jak potvrzují hasiči, většinou až pět minut po dvanácté – tedy při požáru.

„Zaměřujeme se hlavně na vyčištění, komín se ale kontroluje i vizuálně a zevnitř zrcátkem, endoskopem nebo komínovou kamerou. Pokud přesto vznikne podezření, že něco není v pořádku, provádí se také kouřová zkouška," popsal Jaroslav Schön.

Samotná kontrola a vyčištění komínu zabere přibližně půl hodiny času a majitele přijdou na pouhé tři stovky. Ty se rozhodně vyplatí investovat – škody, vzniklé vznícením sazí v zaneseném komíně, totiž můžou být mnohonásobně vyšší.

Přestože si vlastníci domů často myslí, že mají situaci kontrolou, může je někdy nepříjemně překvapit něco, o čem neměli ani tušení. „Ve starých domech může třeba opadávat omítka, nebo si v komíně přes léto udělají hnízdo ptáci," vysvětluje krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Podle ní už hasiči tento měsíc vyjížděli k požárům od sazí. Jeden z nich dokonce vznikl přímo při čištění komína.

Na co si dát pozor?

A na co si mají dát majitelé domů pozor? Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.

„I starší komín by měl být řádně vyspárován, a pokud možno omítnut. Ve starých domech vznikají požáry často třeba žhnutím trámů, zazděných v komíně," řekla Hacsiková.

I sebemenší nečistota může způsobit velké nepříjemnosti, ať už dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. K zahoření může dojít také od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž můžou vylétat jiskry či žhavé materiály.

„Lidé by měli udržovat okolí komína čisté, v jeho blízkosti by neměl být stavební materiál, seno či sláma," podotkla. Používat komín, u kterého byla zjištěna závada, je zakázáno.

Majitelé by podle rad hasičů neměli požár vznícených sazí v komíně nikdy hasit vodou.

„Mohlo by totiž dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Ideální je vhazovat ze střechy nebo vymetacími dvířky písek, a tím se zlikvidují plameny," radí.