Velkoplošnou opravu asfaltových vrstev provádělo Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem této komunikace. „Navazující úsek patří Správě silnic Olomouckého kraje, která je majitelem. Zatím nemáme informace o tom, že by se chystali tuto opravu provést,“ zmínil.

Protože uzavírka Komenského ulice trvala kratší dobu, než se předpokládalo, Přerov příliš nepotrápila. Větší potíže jsou aktuálně v Kokorách, kde platí od čtvrtka omezení kvůli opravám vozovky. Řidiči, kteří se potřebují dostat z Přerova do Olomouce, hlásí dlouhé čekání v kolonách.

Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu silnice I/55 v Kokorách ze strany od Přerova, vedoucí kolem motorestu Zemědělského družstva v Kokorách. Provoz je zúžen do jednoho pruhu a doprava je řízena kyvadlově semafory.

„Kolony se tvoří v obou směrech, jak na výjezdu od Přerova, tak od Olomouce. Už jsem to dnes dvakrát objížděl, abych nestál ve frontě půl hodiny,“ řekl jeden z přerovských řidičů. Omezení na tomto úseku by mělo trvat do 7. června.

Na uzavírku pozor v Kozlovicích

Od pondělí 3. června se musejí řidiči připravit na další komplikace - kvůli opravám, které potrvají čtyři měsíce, se uzavře Grymovská ulice v Kozlovicích.

„Rekonstrukce se týká nejen stávající vozovky, která je ve velmi špatném stavu, ale i vjezdů a chodníků. Dnešní silnice je živičná, v intravilánu částečně odvodněna do kanalizace - a v extravilánu pak do příkopů a rigolů, které jsou částečně nefunkční. To vše se bude v rámci stavby řešit,“ vysvětlil Tomáš Navrátil (ANO).

Objízdná trasa povede po silnici III/43413 do obce Grymov přes Prosenice, dále auta pojedou ulicemi Polní, Tržní, Velké Novosady, Komenského a po třídě 17. listopadu - a to obousměrně. Změní se i trasy autobusů.

Stavební práce v Kozlovicích jsou rozloženy na tři etapy. První potrvá od 3. června do 31. července a řidiči musejí počítat s uzavírkou Grymovské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Na Zábraní po křižovatku s ulicí Tučínská.

Druhá etapa je v plánu od 15. července do 9. září, fakticky po skončení první etapy, a uzavře se během ní ulice Grymovská v úseku od křižovatky s ulicí Tučínská po křižovatku s ulicí Na Vrbovcích. Třetí etapa poběží od 26. srpna do ukončení stavby. Uzavře se během ní ulice Grymovská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Vrbovcích po konec obce ve směru na Grymov.