V rámci takzvané „Cesty vítězství" bude na pět desítek vojáků putovat v historických uniformách z Pováží přes Moravu až do Prahy – po stopách 1. čs. armádního sboru, který přinesl v květnu 1945 svobodu do několika desítek moravských měst a vesnic.

„Přerovská zastávka nebyla vybrána náhodou. Historické vojsko svým příjezdem otevře výstavu „Operační cíl Přerov" v prostorách Muzea Komenského, která je věnována opomíjené roli Čechoslováků při osvobození Moravy," řekl kurátor výstavy Petr Sehnálek.

Umístění výstavy v Přerově také není náhodné, protože českoslovenští vojáci ve snahách dostat se k Přerovu ztratili ve dnech 6. a 7. května více než padesát lidí. V muzeu bude otevřena také výstava

„Co chtěli tito lidé prokázat?," připomínající Přerovské povstání 1. května 1945.

K uctění této významné události bude po 16. hodině odhalen u Tyršova mostu památník Karla Brady, jenž padl v průběhu povstání.

Součástí nedělního programu, navozujícího atmosféru prvních mírových dní, bude celé nedělní odpoledne také statická ukázka vojenských historických vozidel značek Willys, Dodge nebo Chevrolet, vojenského života či vybavení a výzbroje vojáků.

Po šesté hodině večer bude v zámecké kapli vzpomínková bohoslužba za padlé při osvobozovacích bojích v regionu a oběti povstání.

Po jejím ukončení se mohou návštěvníci těšit na mírovou taneční veselici, při níž bude až do 22. hodiny hrát Dechový orchestr Haná. Po celou dobu programu bude zajištěno občerstvení v areálu Galerie města Přerova.