Město proto podpořilo vybudování nového „cyklopodjezdu", který by jim usnadnil život.

Záměr už před časem podpořili zastupitelé.

„Chceme mít šanci vybudovat toto cyklistické propojení a vše včas projekčně připravit," vysvětlil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Cyklisté, kteří dnes míří po ulici Velká Dlážka do Předmostí, musejí před železničním podjezdem sesednout z kola. Aby mohli pokračovat dál, zvolí buď cestu pěšky pod podjezdem, nebo přejdou přes přechod.

Pak následuje další přecházení přes frekventovanou silnici, po které proudí jedno auto za druhým.

Zastupitelé se v minulosti zabývali třemi návrhy – kromě důstojnějšího propojení ulice Velká Dlážka s Předmostím to bylo i zbudování dvou nových železničních zastávek – v Předmostí a Dluhonicích.

Zelenou nakonec dostalo pouze cyklistické propojení centra města s Předmostím.

„Na zastupitelstvu prošla jen varianta bez železniční zastávky, nicméně České dráhy tu informaci mají a nyní zpracovávají studii proveditelnosti na druhou etapu modernizace železnice. Přibližně v květnu se vyjádří, zda se má v našich projektech se zastávkou prostorově počítat či ne," konstatoval přerovský radní Tomáš Dostal (KDU-ČSL), který má tuto problematiku na starosti.

V současné době je zpracovaná studie proveditelnosti, která řeší různé varianty napojení.

„Jsou celkem čtyři a liší se podle návrhu vedení cyklostezky a chodníku. Jedna z variant počítá s tím, že by v Předmostí vzniklo nástupiště, další zase s okružní křižovatkou, jež má být zbudována jako součást stavby mimoúrovňového křížení," dodal.

Propojení Velké Dlážky a Předmostí povede nově zbudovaným podjezdem, jenž bude zhruba patnáct metrů od toho stávajícího po pravé straně směrem do Předmostí.

Celková délka cyklostezky je přibližně 165 metrů, z toho samostatný podchod pod kolejištěm 21 metrů.

„Předpokládané finanční náklady jsou od 15 do 16,5 milionů korun, a to podle toho, která varianta zvítězí," řekl.

Čeká se na dráhy

Kdy se bude cyklopodjezd stavět, záleží hlavně na Českých drahách – druhá etapa modernizace železnice by měla totiž probíhat souběžně s vybudováním tohoto propojení.

„Musíme naši projekční činnost koordinovat s Českými drahami a definitivní řešení nechat odsouhlasit," vysvětil Tomáš Dostal.

Stavební povolení na modernizaci koridoru ČD by mohlo být vydáno koncem příštího roku.

Město čeká ještě před samotným zahájením stavby složitý výkup pozemků – některé jsou totiž ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, další patří Správě železniční dopravní cesty, společnosti Lidl či Ředitelství silnic a dálnic.