„Odpadní vody se dříve v Kokorách řešily různě. Lidé měli doma žumpy, septiky, někteří vypouštěli splašky do říčky Olešnice, což se tady povolovalo v osmdesátých i devadesátých letech. Novostavby nebo rekonstruované domy disponovaly vlastními čistírnami odpadních vod,“ řekla starostka Kokor Jana Habáňová.

Nová kanalizace podle ní výrazně pomůže životnímu prostředí. „Teď do Olešnice poteče pouze dešťová voda, protože stará kanalizace se stává pouze dešťovou - zatímco nová odvádí splašky na vyčištění do čistírny odpadních vod,“ dodala. Protože pro obec byla částka 150 milionů příliš velké sousto, zajistila financování z více zdrojů.

„Z evropských peněz, konkrétně operačního programu životní prostředí, jsme získali 80 milionů korun, 2 miliony 190 tisíc nám poskytl kraj a vzali jsme si úvěr u banky 30 milionů, který budeme dvacet let splácet. Zbývajících 40 milionů jsou prostředky obce,“ upřesnila.

Kanalizace v Kokorách byla navržena jako gravitační. Nakonec se ji takto z velké části podařilo vystavět, zbývající je řešena tlakovým způsobem. K budově čističky patří ještě čtyři přečerpávací stanice. Součástí technologie čistírny je i takzvaná dosazovací nádrž a dehydrátor na odkalování.