Kokory
Rok založení: 1279
Počet obyvatel: 1153
Zajímavosti: Téměř čtvrt tisíciletí patří k nejvýraznějším stavbám městečka Kokory místní pivovar. Zbudovali ho jezuité v době svého hospodářského podnikání na Hané ve druhé polovině 18.století. V roce 1890 byla postavena druhá část, tzv. ‚nivá strana‘ - sladovna. Kolem pivovaru pravděpodobně vedla i původní cesta od Přerova na Olomouc, o čemž svědčí i nízká popisná čísla v okolí. Pivovar i se sladovnou byly pak po jezuitech v majetku panství rokytnického - baronů Eichhoffů až do roku 1916, kdy celý objekt zakoupil dosavadní nájemce Ladislav Šilhavý z Přerova. Pivo se v Kokorách vařilo až do roku 1901, podle pověsti bylo velmi dobré jakosti. Údajně bylo černé.
Zdroj: www.kokory.cz

Slavní rodáci:
Rytířský rod Kokorských z Kokor - vládl v Kokorách více než 200 let. Posledním významným představitelem byl Bohuš starší Kokorský z Kokor, jeden z nejvýznamnějších úředníků Markrabství moravského
Páter Daniel Dominik Dajč (1826-1909) - vlastenecký kněz, farář v Předmostí - kladl důraz na rozšířené vzdělání dívek
Bohumil Cigánek - biskup církve československé v Olomouci, konec války ho zachránil před popravou, hrozil mu trest smrti za odboj proti nacistům
Marian Jurečka (15.3.1981) český politik, bývalý ministr zemědělství, předseda KDU-ČSL

Barokní kaplička je zasvěcená sv. Františku Xaverskému
close Barokní kaplička v Kokorách. info Zdroj: archiv obce Kokory zoom_in Barokní kaplička v Kokorách. Postavení kapličky je datováno na rok 1724, objevují se však i důkazy, že je ještě o něco starší. Kapličku nechali postavit jezuité, kterým tehdy Kokory v rámci rokytnického panství patřily. Architektonická dílna, ve které kompozice snad nejkrásnější barokní kaple na Hané vznikala, se dostává do blízkosti samotných Diezenhoferů, lépe řečeno do skupiny architektů, stavitelů a sochařů, kteří se podíleli na výstavbě nového jezuitského komplexu v Olomouci v letech 1701 - 1724.
U kapličky bývala studánka, prý se zázračnou vodou, bohužel v nedávné minulosti byla zasypána. K sochařské výzdobě vlastní kaple patřily podle kronikáře obce za vrchnostenského zřízení i další sochy, které ale podle ústního podání dal odvézt neznámo kam bývalý rokytnický vrchní Čížek.
Kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek na Přerovsku, její výtvarná úroveň je označena jako vysoká a plastiky jako mimořádně kvalitní. 

Nová kanalizace
Přes sto padesát milionů korun stála stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Kokorách, která byla dokončena v loňském roce. Protože byla částka 150 milionů pro obec příliš velkým soustem, zajistila si financování z více zdrojů. Z evropských peněz, konkrétně operačního programu životní prostředí, se podařilo získat částku 80 milionů korun, 2 miliony 190 tisíc poskytl kraj a obec si vzala i úvěr u banky 30 milionů, který bude dvacet let splácet. Zbývajících 40 milionů šlo z obecní kasy.
Kanalizace v Kokorách byla navržena jako gravitační. Nakonec se ji takto z velké části podařilo vystavět, zbývající je řešena tlakovým způsobem. K budově čističky patří ještě čtyři přečerpávací stanice. Součástí technologie čistírny je i takzvaná dosazovací nádrž a dehydrátor na odkalování. 

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in