Stošestnáctistránková publikace nese název Svědkové minulosti na Střední Hané. I když jde o jeho prvotinu, s publikační činností má kojetínský místostarostu bohaté zkušenosti.

V minulosti se podílel na vydání dvou brožur, které se vztahují k regionu. Je pravidelným dopisovatelem radničních listů s názvem Kojetínský zpravodaj a zanedlouho vyjdou jeho příspěvky v dalším připravovaném sborníku s titulem Kojetín v proměnách času.

„V této knize jsem se snažil zaevidovat všechny církevní památky, ať už v krajině, nebo v intravilánu obcí, včetně těch nejmenších. Nikdo totiž dosud přesně nevěděl, co se na katastrech jednotlivých obcí vlastně nachází, ani obecní úřady, ani farnosti či památkáři. Zároveň je smyslem knihy prohloubit poznání a péči o tyto mnohdy dost poškozené objekty. Jejich obnova v řadě případů začala, velký kus práce ale ještě před obcemi, farnostmi i nadšenci o regionální kulturu a historii stojí,“ řekl místostarosta Kojetína Jiří Šírek.

Ten ve své knize čtenářům nabízí úplný přehled všech sakrálních památek na území obcí, které leží nejen v regionu Přerovska, ale i Kroměřížska a Prostějovska. Patří k nim Kojetín, Chropyně, Ivaň, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Němčice nad Hanou a Záříčí.

„Každá památka je detailně popsána včetně data vzniku a současného stavu a je zachycena minimálně na jedné barevné fotografii. Knihu distribuují všechny obce mikroregionu, takže je k dostání na obecních a městských úřadech. V našem městě ji navíc nabízí místní informační centrum,“ upřesnil místostarosta Šírek, který je již spoluautorem publikace Rybník Kolečko u Tovačova z roku 2001 a sborníku k 60. výročí konce 2. světové války s názvem Aby nebyli zapomenuti, vydané v roce 2005.

„Teď jsme se spolupracovníky dokončili také knihu o Kojetíně s názvem Kojetín v proměnách času. Jde o obsáhlý sborník o městě, který vyjde za pár dní. Takže jakmile trochu literárně vydechnu, snad se zase do něčeho pustím,“ svěřil se místostarosta Kojetína.

Místostarosta Kojetína Jiří Šírek vydal knihu, která nese název Svědkové minulosti na Střední Hané. Kniha mapuje téměř tři sta církevních památek, které se nacházejí v mikroregionu takzvané Střední Hané. Její křest proběhl začátkem května.