„Euroklíč může zdarma obdržet každý občan města Kojetína i správního obvodu, který je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, onkologický pacient a stomik a má trvalé bydliště v Olomouckém kraji," uvedla Alice Přehnalová z odboru vnitřních věcí, školství a kultury (VVŠK) města Kojetín.

Euroklíč má umožnit osobám s omezenou pohyblivostí a orientací plnohodnotné zařazení do společenského života. Prostřednictvím speciálního eurozámku otevře dveře do bezbariérových sociálních zařízení ve veřejných budovách, zprovozní technická zařízení jako výtahy, svislé nebo schodišťové plošiny. V České republice je jimi osazeno přes čtyři sta míst v úřadech, nádražích, čerpacích stanicích či obchodních centrech. Tyto speciální klíče lze použít také po celé Evropě i v USA.

„Protože jsme sdružení pro zdravotně postižené, tak máme dost lidí, co by euroklíče mohlo využít. Zatím je ale v Kojetíně málo objektů, které tuto službu umožňují. Velký zájem o ně tedy není, do dneška jsem předala zatím jen deset těchto klíčů. Využít jej mohou hlavně ti, kteří jezdí do Přerova, Olomouce nebo do ciziny," uvedla Marie Nakládalová ze sdružení Alfa Handicap.

V Kojetíně by se měly euroklíče dát využít v místní poliklinice po její opravě.

„V současné době zde není možnost využití euroklíčů, ale jednou z priorit města je postupně vybavit eurozámky vlastní objekty. Jedním z prvních by měla být místní poliklinika, kde v současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení," dodala vedoucí odboru VVŠK města Kojetín Jana Nakládalová.

Kojetínští obyvatelé mohou euroklíče získat v kojetínském městském úřadu na Masarykově náměstí na odboru vnitřních věci, školství a kultury, ve sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap v Husově ulici, nebo na úřadu práce na náměstí Míru.

(kre)