Kojetín v posledních letech zkrásněl - nově opravené je náměstí, rekonstrukcí prošlo koupaliště a opravy se dočkala i sokolovna. Můžete vyjmenovat nejvýznamnější investiční akce posledních let?
Kojetín má do budoucna ambice stát se v regionu štikou. Z neatraktivního maloměsta se chceme proměnit v pulzující entitu a já se domnívám, že jsme na nejlepší cestě, abychom to zvládli.

close Starosta Kojetína Leoš Ptáček info Zdroj: Město Kojetín zoom_in Starosta Kojetína Leoš Ptáček V uplynulých pěti letech jsme masivně investovali do občanské vybavenosti. Kulturní dům na sokolovně prošel generální rekonstrukcí, stejně tak městské koupaliště, náměstí, loděnice nebo herna stolního tenisu. Zrevitalizovali jsme dům s pečovatelskou službou, areál sokolské zahrady s osvětlením kurtů a automatickou závlahou, nově postavili sportovní halu, chatový kemp s areálem pro plážové sporty, dvě dětská hřiště, ubytovnu pro sportovce studující na gymnáziu, v několika ulicích jsme zrekonstruovali místní komunikace a chodníky a dokončujeme první etapu cyklostezky. Významně nám pomohl i Olomoucký kraj, jehož nákladem bylo v Kojetíně zrekonstruováno venkovní sportoviště s umělým povrchem zejména pro míčové sporty.

Na jaké větší projekty se zaměříte v následujícím období?
Počínaje příštím rokem se zaměříme na generální rekonstrukce chodníků a zkapacitnění parkovacích stání. Ve fázi studií máme připraveny zastřešené kluziště a krytý bazén.

Městu Kojetín se podařilo přilákat významného investora - společnost Amazon zde hodlá vybudovat robotické centrum a nabízí až dva tisíce pracovních příležitostí. Jak daleko je stavba, a co městu konkrétně přinese?
Amazon je světová jednička v oboru, stabilní firma, která bude v našem městě působit v řádu desítek let. Stavba je momentálně v plném proudu. Spuštění provozu lze očekávat už v příštím roce, na plný plyn pak v roce následujícím. Kromě Amazonu, který je prvním významným počinem v naší průmyslové zóně, jsou souběžně připravovány projekty podobného charakteru, které přivedou další zaměstnavatele. Ve stádiu projekčních příprav jsou rovněž dvě provozovny významných obchodních řetězců. Přínosy všech těchto investic se nabízejí, my se v Kojetíně těšíme na významnou změnu struktury obyvatelstva zejména ve smyslu vzdělanosti a celkového omlazení populace.

Rozšíří se v Kojetíně bytová výstavba? Plánujete stavbu nových rodinných domů?
Pro výstavbu rodinných domů připravujeme momentálně dvě lokality a předpokládáme, že stavební parcely by mohly být připraveny k prodeji na přelomu let 2022/23. V samotném centru města ve spolupráci se soukromým sektorem chystáme asi sedmdesát nových bytů.

Kdybyste chtěl pozvat nahodilého turistu na návštěvu do Kojetína, co byste mu ukázal?
Velkou chloubou Kojetína je naše muzeum, umístěné přímo na náměstí v budově Vzdělávacího a informačního centra. Nejstarší budovou je židovská synagoga, která prošla v posledních letech rovněž rekonstrukcí. Dále židovský hřbitov a takzvaný sifon v Uhřičicích - unikátní křížení dvou vodních toků. Pro milovníky sluníčka nabízíme návštěvu koupaliště s mnoha atrakcemi, vyhřívanými bazény a zavlažovanými trávníky, a také naučnou stezku. V průběhu příštího roku bude dokončen soukromý projekt Měšťanský pivovar Kojetín, který bude navazovat na staletou tradici vaření piva v našem městě.