Ze svých bohatých prázdninových zážitků mají děti vybrat nejlepší fotografii, nebo nakreslit obrázek v maximálním formátu 13×18 centimentrů a doručit ji nejpozději do 7. září na adresu knihovny.

O vítězi pak v průběhu září budou rozhodovat návštěvníci dětského oddělení lipnické knihovny hlasováním, kde budou výtvory vystaveny.