Osud této světoznámé lokality inspiroval badatele a historiky k napsání publikace se stejnojmenným názvem – Od lovců mamutů k cihle.

Křest knihy se uskuteční ve středu 24. února v 17 hodin v Pasáži.

„Originální autorskou výstavu jsme uspořádali ve spolupráci s archeology Muzea Komenského a Státním okresním archivem v Přerově. Autentické předměty ze svých sbírek nám zapůjčili i mnozí nadšenci a sběratelé," přiblížila kurátorka Marta Jandová.

Expozice se loni v říjnu přesunula také do Městského kulturního střediska v Kojetíně, kde ji zhlédlo na 1 500 návštěvníků.

Publikace, do které svými poznatky přispěli historik Jiří Lapáček a archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík, na tuto úspěšnou expozici navazuje.

Kromě kapitol, věnovaných archeologii a historii lokality, kniha přibližuje život mladopaleolitických lovců mamutů, jejichž svět ilustrují čtenářům nejnovější obrazové rekonstrukce renomovaného výtvarníka Libora Baláka.

„Nejznámější artefakty, nalezené v Předmostí, lze obdivovat také na fotografiích Martina Frouze," přiblížil archeolog Zdeněk Schenk.

Knihu podle něj ocení nejen obyvatelé Přerova a Předmostí, ale i lidé, kteří by se rádi dozvěděli zajímavosti o světově proslulém archeologickém nalezišti v Předmostí.

Jak to vypadalo před paneláky

Původně samostatná hanácká obec je nyní jednou z místních částí Přerova.

Publikaci proto doplňují rovněž unikátní archivní fotografie, ilustrující podobu starého Předmostí, které známe už jen z vyprávění našich babiček a dědů, bývalých rodáků.

„Z archivních snímků na nás dýchá nejen nenapodobitelné kouzlo doby proslulých objevů v hlinících místních cihelen, ale také starých časů, kdy Předmostí po všech stránkách zveleboval starosta, zemský poslanec a místní patriot Josef Knejzlík," řekl.

Předmostí prošlo v průběhu dvacátého století výraznou proměnou.

„Smyslem publikace je seznámit dnešní mladou generaci s významem této místní částí Přerova a prostřednictvím unikátních fotografií přiblížit také podobu zmizelé původní zástavby Předmostí, již nahradilo panelové sídliště," doplnil další z autorů Jan Mikulík.

Budoucnost: velkolepý Mamutov

Součástí knihy je i to, jak se vyvíjely a stále vyvíjejí názory na prezentaci archeologické lokality – od roku 2000 se totiž nahlas mluví o velkolepé propagaci Předmostí s pracovním názvem Mamutov.

Na tomto projektu se vedle samotných autorů podíleli i odborníci z řad archeologů, zahradních architektů, výtvarníků, paleobotaniků, zoologů, geologů a specialistů na audiovizuální techniku.

„Výsledkem jejich společné práce je ambiciózní a v Evropě ojedinělý návrh tematického parku s názvem Svět lovců mamutů. Areál by měl nabídnout poznání pravěké i novodobé historie Předmostí, relaxaci i sportovní vyžití. Dokončený scénář čeká jen na svou realizaci," uzavřel Zdeněk Schenk.