O rozvrhu výtěžku ze zpeněžení majetku zařazeného do soupisu konkursní podstaty rozhodl Krajský soud v Brně 21. dubna.

Soud eviduje na pět tisíc věřitelů, kteří by se měli obrátit na správce konkursní podstaty. Jednotlivým věřitelům totiž nebude usnesení krajským soudem zasláno.

„Za dobu, kdy celé řízení běželo, se změnila řada kontaktních adres. Lidé je musí aktualizovat, jinak hrozí, že se k nim pohledávky nedostanou. Je možné poslat adresu i číslo bankovního účtu, soud preferuje zaslání jednotlivých částek na bankovní účty," uvedla senátorka Jitka Seitlová, která se problematice věnovala již v minulosti. V loňském roce informovala o konkursním řízení pojišťovny.

Mnoho lidí se tehdy ozvalo přímo soudci Janu Kozákovi a dopisy se jim vrátily zpět. Správná adresa na správce konkursní podstaty je: Mgr. Antonín Strouhal, advokát AK Dvořákova 4, 602 00 Brno.

Věřitelé by podle rozhodnutí soudu měli dostat 25 procent ze své pohledávky. K uspokojení všech pohledávek bude použito 46 milionů korun.

Konkursní řízení s Pojišťovnou Morava bylo zahájeno v únoru 1999. Odhad základního jmění pojišťovny činil zhruba 200 milionů korun. Výdaje správců konkursní podstaty se vyšplhaly na 38 milionů, z toho odměny správců na cca 17 milionů korun. Právě to senátorka kritizuje.

„Odměny správcům se mi zdají neúměrně vysoké. Soudce však s většinou z nich souhlasil, protože nebyly v rozporu s tehdy platným zákonem," zmínila.

Příčinou náhlého úpadku Pojišťovny Morava bylo podle analýzy zadané Jitkou Seitlovou nejen špatné hospodaření vedení pojišťovny, ale také chyby v dozoru ze strany odpovědných úřadů státu.

ADRESA, KAM LIDÉ MOHOU POSLAT SVÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Mgr. Antonín Strouhal, advokát AK Dvořákova 4, 602 00 Brno.