„Je to projekt, který započal bývalý starosta obce a nové zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2018, jej převzalo ve fázi nabytého územního rozhodnutí,“ vysvětluje starostka Výklek Kateřina Jandová. Nové vedení obce podle ní navázalo na úsilí předchozích zastupitelů.

„Vyřídili jsme stavební povolení a odkup pozemků od zhruba padesáti vlastníků, což bylo velmi náročné. Potřebovali jsme získat zejména pozemek pro výstavbu příjezdové cesty k čistírně odpadních vod a dále pozemek pro samotnou čistírnu odpadních vod,“ vylíčila.

Obec podala koncem ledna loňského roku žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí, která byla úspěšná.

„Loni v červenci jsme se dozvěděli, že máme přiděleno rozhodnutí, a teď činíme dílčí kroky k tomu, abychom začali v srpnu kanalizaci budovat,“ řekla.

Zatopený lom ve Výklekách láká návštěvníky ze širokého okolí kvůli své průzračně čisté vodě. Podmínky jsou zde i pro kempování. 18. června 2021
Výkleky: úchvatná voda a kempování za hubičku. Čeká se nápor

Výběrovým řízením, které trvalo asi půl roku, se podařilo vybrat zhotovitele, a v současné době se řeší projektové části domovních přípojek.

„V polovině srpna bychom chtěli začít minimálně s přípojkou nízkého napětí a s výstavbou samotné cesty k čistírně odpadních vod. Nabíhají tam totiž první termíny časového harmonogramu celé akce. Samotná realizace, tedy kopání hlavního řadu a připojování jednotlivých nemovitostí, začne až po zimní technologické přestávce v příštím roce,“ upřesnila starostka.

Náročná investiční akce si vyžádá celkové náklady ve výši 36 milionů korun s tím, že 21 milionů 359 tisíc korun získá obec ze Státního fondu životního prostředí a částkou 1 milion 770 tisíc přispěje Olomoucký kraj.

„Žádali jsme kraj o 3 miliony a dostaneme zhruba šedesát procent, protože převis žádostí byl obrovský. Na zbytek si ale obec musí vzít úvěr - z čehož mám obavy, protože tak velký úvěr je pro malou obec velmi zavazující a omezí další investiční akce v budoucnosti,“ poznamenala starostka.

Vybudování kanalizace je však pro obec Výkleky nezbytnou investicí.

„Všechny obyvatele teď čeká náročné období, protože stavební práce, jež s kanalizací souvisejí, se dotknou nás všech. Jsem ale přesvědčena, že všechno nepříjemné a omezující se v budoucnu ukáže jako přínosné,“ věří starostka.

Obec je provozovatelem vodovodu a nyní to bude stejné i s kanalizací a čistírnou odpadních vod - což je výhodné zejména s ohledem na cenu stočného, která bude pro místní obyvatele příznivější, než kdyby byl provozovatelem někdo externí.

,,V obci plánujeme tlakovou kanalizaci a každá nemovitost bude mít svoji šachtu s čerpadlem. Je to kvůli kamennému podloží - byť jsme v kopci a mohla by tady být gravitační spádová kanalizace, díky kamennému podloží by se náklady enormně prodražily, protože by se muselo jít hluboko, aby byl dodržen požadovaný spád. Proto se bývalé vedení obce rozhodlo pro tlakovou kanalizaci a my jsme projekt takto převzali. Pevně věřím, že jej také úspěšně dokončíme,“ uzavřela.