Jméno nástupce je ale dosud velkou neznámou.

Slovenský přepravce zajišťoval v Přerově provoz autobusových spojů od roku 2009.

Své závazky vůči městu ale nečekaně ukončil: podle radních měla firma nepřiměřené nároky na uhrazení finančních ztrát a nedošlo k dohodě.

Zástupci vedení společnosti SAD Trnava to ale popírají s tím, že důvodem vypovězení služeb bylo stanovisko ministerstva dopravy.

Podle něj nemůže linky v Česku provozovat zahraniční firma.

„V současné době zpracovává městu firma Borge takzvaný finanční model, který bude znám v polovině října. Díky němu budeme znát cenu služby, tedy za kolik je reálné provozovat městskou hromadnou dopravu v Přerově,“ nastínila Jitka Kočicová z odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu přerovského magistrátu.

Město teprve poté osloví jednoho vybraného dopravce, jenž bude tuto službu od 1. prosince zajišťovat.

„Vybraný dopravce bude zajišťovat služby do doby, než proběhne řádné výběrové řízení. Podle zákona ale může zajišťovat dopravu pouze dva roky,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek. (ODS).

Podle Jitky Kočicové není dvouletá lhůta nereálná.

„Když budeme vyhlašovat velké výběrové řízení, tak musí být informace o něm vyvěšená v evropském věstníku minimálně jeden rok. Teprve pak můžeme konat,“ konstatovala.

Ze dne na den neskončíme

Zástupci společnosti SAD Trnava uklidňují obavy cestujících, které trápí nejistota z toho, co bude dál.

Nehrozí prý scénář, že by přepravce skončil ze dne na den, čehož se někteří Přerované, oslovení v anketě Deníku obávají.

„Je v tom zmatek, měli by lidem jasně říct, jak to bude. Nevím ani, jestli si mám teď kupovat permanentku, nebo s tím mám raději počkat,“ posteskl si jeden z cestujících na autobusovém nádraží.

„Prodej časových jízdenek probíhá normálně, beze změn. Jednání s městem stále probíhají a ještě nebyla ukončena. Výpověďní lhůta teď běží a končí k poslednímu listopadu,“ shrnul vedoucí přerovského střediska SAD Trnava Tomáš Brada.

SAD Trnava nemá povolení

Některým Přerovanům už ale došla trpělivost. Kvůli nejasnostem kolem městské hromadné dopravy se jeden z místních obyvatel Vítězslav Mádr obrátil na ministerstvo dopravy.

„Zaslal jsem jim písemný dotaz, zda je možné vybírat peníze za jízdné či jiné paušály, související s přepravou cestujících, když uvedená firma nemá oprávnění v Česku podnikat,“ vysvětlil důvody svého podnětu jeden z obyvatel Přerova Vítězslav Mádr.

Zástupci rezortu na jeho dotaz reagovali tak, že společnost SAD Trnava potřebuje pro provozování městské hromadné dopravy v Přerově zvláštní povolení ministerstva dopravy. To jí ale nebylo uděleno.

„Místně příslušný dopravní úřad při porušení zákona o silniční dopravě uloží pokutu až do výše 500 tisíc korun dopravci, který provozuje silniční dopravu bez silničního povolení,“ uvedla ve své odpovědi ředitelka odboru auditu, kontroly a dozoru ministerstva dopravy Ivana Kubaštová.