Ta se nachází v příkopu za hradním palácem, kde byla vytesána ve skále pravděpodobně už v první polovině 14. století.

Podle některých pověstí ji vykopal čert pro jednoho z majitelů hradu. Vytěžení studny, které se také říká bezedná, je největší investicí letošního roku na hradě.

„O zakázku projevilo zájem celkem sedm firem z různých míst republiky. Byla mezi nimi dokonce jedna firma ze Slovenska a další, která má sídlo v Německu. Zástupce firem jsme na místě seznámili s našimi požadavky a základními údaji o studně, kterých ale nemáme k dispozici mnoho,“ informovala vedoucí správy hradu Helfštýna Marcela Kleckerová.

Podle jejích slov není známá například hloubka studny. Předpokládá se, že může dosahovat hloubky na úroveň řeky Bečvy, to znamená 150 až 160 metrů.

„Nabízí se i varianta, že pokud se neobjevila voda, tesání studny mohlo být zastaveno například ve sto metrech,“ nastínila možnost Kleckerová.

Cílem vytěžení studny není vyhledat zdroj pitné vody, ale spíše odkrýt kus historie, která se váže k hradu. „Dá se předpokládat, že se zde budou nacházet předměty, které mohou být důležitým dokladem o historickém a stavebním vývoji hradu. Tyto archeologické nálezy mohou být zajímavé jak pro návštěvníky, tak pro historiky,“ dodala vedoucí správy hradu Kleckerová s tím, že vytěžení studny bude velmi náročné a vyžádá si vysoké nároky na zabezpečení.

„Nevíme, co přesně se ve studni nachází. Zásyp mohl vznikat nepravidelně, takže v profilu studny může existovat řada kaveren. Nepůjde jen o udusanou suť, ale překvapit může třeba vzpříčený trám. Už teď víme, že na jejím začátku se nachází obrovský balvan. Bude proto nezbytné těžbu provádět s maximální opatrností. Firma bude muset také dbát na to, aby co nejméně narušila památkový charakter tohoto prostředí,“ vysvětlila Kleckerová.

Čištění studny by podle jejích slov mělo začít už letos v létě. „Byli bychom rádi, kdyby se letos vybudovalo technické zázemí a započaly práce. V příštím roce by se pak naplno pokračovalo, a pokud bude dostatek financí, tak by se tato investice i ukončila,“ řekla Kleckerová.

Po vytěžení chce správa hradu ke studni zavést novou prohlídkovou trasu. Dosud je vstup do okolí studny zamezen. „Zpřístupnění této části hradu si určitě vyžádá nějaké úpravy, ale pro návštěvníky by to bylo určitě velmi zajímavé,“ řekla Kleckerová.

Podle jejích slov vytěžení studny bude velmi náročná práce nejen po stránce technologické, ale i finanční. Na realizaci investice přispěl podle slov Kleckerové štědrý dárce 250 tisíci korun.

To bylo také hlavním impulsem, proč se plány na vytěžení studny, o kterých se hovoří už mnoho let, uspíšily. Vytěžení studny podpořila i Obecně prospěšná společnost hrad Helfštýn, která na tuto akci poskytla 100 tisíc korun.

„Na investici mohou dobrovolně přispět i samotní návštěvníci hradu, a to tím, že si v pokladně zakoupí za desetikorunu kovový cvoček, který si mohou sami přibít na ceduli. Na té se také dozvědí o vytěžení studny veškeré informace,“ dodala Kleckerová.