Město vlastní pozemek i většinu budov, sociální službu naopak provozuje Olomoucký kraj. O tom, že rozdělení není ideální, ví obě strany.

Jednání mezi krajem a městem se vedou už od roku 2010. Již dříve přerovští zastupitelé navrhovali převod nemovitostí na kraj, vedení kraje prosazovalo převedení příspěvkové organizace městu.

To potvrdil i Jiří Rozbořil (ČSSD).

„Přerov a Olomoucký kraj musí přijít s nějakým řešením a rozhodnout, co dál. Nabízí se úplatný či bezúplatný převod budovy na kraj, popřípadě směnit je za jiný. Ve hře je také převod služeb na Přerov," uvedl hejtman. Následovat by měla další setkání, na kterých by se otázka měla vyřešit.

Jednání se vedou také na půdě Přerova. „Jsme na začátku. Tato situace, která už trvá několik let, není úplně šťastná," vyjádřil se náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Objekt, jehož některé části jsou v havarijním stavu, vyžaduje velké investice do oprav, a to v řádech milionů korun.

Cílovou skupinu v domově tvoří senioři od šedesáti let. Kapacita ve výši 122 lůžek je v současnosti naplněná. Z většiny se jedná o klienty, kteří nemají trvalé bydliště v Přerově.