V současnosti je za chod zařízení zodpovědný Olomoucký kraj, pozemek i většinu budov ale vlastní město Přerov.

Pokusy o převedení funkcí byly přitom „na stole" již v roce 2010.

„Je to opakovaný úkon, který jsme před lety absolvovali a teď se jednání obnovilo znovu," uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová, jež má na starosti zejména sociální záležitosti.

Jednání se zástupci kraje a města trvá již od loňského léta.

Olomoucký kraj, který například zřizuje Domov pro seniory v Radkově Lhotě, vlastní v Pavlovicích márnici s pozemkem a celkové vnitřní vybavení.

Tento majetek nabídl bezúplatně k převodu městu.

Za stejnou cenu horší podmínky

Začleněním pod příspěvkovou organizaci Sociální služby města Přerova by tak mimo jiné došlo k otevřenému srovnání služeb s Domovem pro seniory v Kabelíkově ulici, které město zřizuje.

A není velkým tajemstvím, že Pavlovice nabízejí klientům nižší standard v podobě omezeného soukromí – jedná se především o společné sociální zařízení nebo vybavení pokojů.

„Převedením domova v Pavlovicích pod správu Sociálních služeb města Přerova dojde k situaci, kdy stejná registrovaná služba bude poskytovaná za rozdílných výchozích podmínek, a tím i v rozdílné kvalitě," upozornila v důvodové zprávě Jana Žouželková ze Sociálních služeb města Přerova.

„Dávat žadateli v pořadníku na výběr, zda bude bydlet za stejnou cenu ve zjevně lepších nebo horších podmínkách považujeme za nepřijatelné," dodala.

Zvýšení příspěvku na provoz domova v Pavlovicích by tak bylo nezbytné.

Na červnovém jednání zastupitelstva v Přerově nebylo toto začlenění pod město chváleno. Kam tedy s „nechtěným dítětem"?

Opravy v řádech milionů

Náměstek primátora Dušan Hluzín navrhuje obrácený postup.

„Budeme jednat s krajským úřadem, máme v plánu nabídnout jim hlavní budovu i pozemek. Tím se domov pro seniory zachová," vysvětlil.

Objekt navíc vyžaduje velké investice do oprav v řádech milionů.

Od výměny oken, výtahu, zateplení jedné z budov, opravy skleníku, střechy, terasy až po samotnou rekonstrukci hlavní budovy Zámek – to je jen část z toho, co by bylo potřeba opravit.

Dvě třetiny klientů jsou odjinud

Cílovou skupinu v domově tvoří senioři od 60 let. Kapacita ve výši 122 lůžek je v současnosti naplněná. Ze dvou třetin se navíc jedná o obyvatele z jiných obcích kraje, než je Přerov.

Domov Alfreda Skeneho byl do roku 2002 řízen z Přerova – nejdříve Okresním národním výborem, posléze Okresním ústavem sociálních služeb a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově.

I ten ale zanikl a tak kompetence přešly pod Olomoucký kraj.

Zrušení „mezičlánků" tak vedlo k situaci, kdy se příspěvková organizace stává nevítaným finančním břemenem.