„Zaměřili jsme se na období od sedmdesátých let osmnáctého století do roku 1914, tedy počátek první světové války," vysvětlil historik Petr Sehnálek, který se stal průvodcem dopolední i odpolední prohlídky.

„Chceme připomenout informace, které nejsou tolik známé a zapomenuté objekty, jež se za sto let změnily a současník by je dnes nepoznal," doplnil.

Tematicky se tak prohlídka vázala k výstavě Za císaře pána a jeho rodinu v přerovském muzeu k letošnímu výročí sta let od uplynutí první světové války.

Návštěvníci se tak například dozvěděli, kde fungovalo první stálé kino v Přerově.

„Někdejší klub Přerovských strojíren vedle kaple svatého Jiří byl postaven na jeho základech. Jmenovalo se kino Oránia, jeho majitelka se nepohodla se svým manželem, který byl majitelem celého objektu, a odešla. Nechala si vystavět svůj dům s vlastním kinem na náměstí Svobody a to vydrželo až do devadesátých let jako kino Oko," prozradil jednu z mnoha zajímavostí, o nichž dnešní Přerované většinou neví.

Atrakce nejsou vidět na první pohled

„Na prohlídky chodím pravidelně, loni se mi moc líbila ta s archeology. Jsem Přerovák, ale o historii města toho vím málo, tak jsem rád, že se díky těmto akcím toho více dozvím," prozradil jeden z účastníků Zdeněk Smýkal.

Trasa prohlídky vedla od Horního náměstí přes Pivovarskou a Mostní ulici až na Masarykovo náměstí. Dále se pokračovalo ulicemi Blahoslavova, Palackého až na třídu Komenského.

„Naplánovat trasu kompaktně, aby nebyly dlouhé prostoje a mělo to spád, nebylo snadné. Museli jsme hledat objekty, které splňují kritéria a podle toho vytyčit i cestu v blízkém okolí. Přerov má hodně historických míst, ale nejsou vždy na pohled atraktivní. Připomínat historii v plenéru je vždy těžší než prezentovat fotografie a dokumenty na výstavách," dodal Petr Sehnálek.