Výstavba levobřežního a pravobřežního kanalizačního sběrače odpadních vod s napojením na Dluhonice a Kozlovice, která právě začala, má být dokončena v září příštího roku. Podstatnou část nákladů pokryje dotace – to jak evropských prostředků, tak i ze Státního fondu životního prostředí. Část zaplatí také investor – tedy společnost Vodovody a kanalizace Přerov.

Lepší funkci kanalizace zajistí v Přerově stavba kanalizačních sběračů a dvě retenční nádrže, schopné pojmout více jak 4 700 metrů krychlových odpadní vody. Každá nádrž bude vybavena čtyřmi čerpadly, s výkonem 26 litrů za vteřinu.

„Díky tomu se bude dostávat do odlehčovacích komor, které dešťovou vodu po naplnění nádrží odkloní částečně mimo kanalizační soustavu, do řeky Bečvy menší znečištění než dosud," uvedl Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově.

Nově se má připojit 860 obyvatel

Na čistírnu odpadních vod se nově připojí 860 obyvatel a část kanalizační sítě projde rekonstrukcí. V Přerově poběží stavba na levém i pravém břehu řeky Bečvy.

„V Dluhonicích podchytíme současnou výpusť pod obcí a voda bude přečerpána do kanalizace, jež přitéká do čistírny odpadních vod," zmínil. V Kozlovicích projde stávající nevyhovující kanalizace rekonstrukcí, odpadní vody budou přivedeny do čerpací stanice a výtlačným řadem se přečerpají do kanalizace na okraji města Přerova. Odtud se pak dopraví do čistírny odpadních vod.

Největší v historii

„Stavba za téměř 400 milionů korun je největší, jakou jsme dosud dělali," zmínil Miroslav Dundálek s tím, že společnost VaK už získala rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí a evropských zdrojů.

O výstavbu sběračů usilují Vodovody a kanalizace společně s městem už deset let. „Trvalo nám dva roky, než se podařilo zakomponovat do velké akce v Přerově i Kozlovice a Dluhonice, což se podařilo v roce 2012, kdy jsme také požádali o dotaci. Tu jsme nakonec v letošním roce získali," doplnil předseda představenstva VaK Michal Chromec.

Bombardovali úředníky, teď to vyšlo

Výměnu zastaralé kanalizace ocení hlavně obyvatelé Kozlovic – přestože je v následujících měsících čekají útrapy v podobě stavebních prací a zvýšené prašnosti. Lidem, kteří se přišli podívat na slavnostní poklepání základního kamene stavby, to ale nevadí.

„Jsme rádi, že se konečně něco udělalo. Manžel je rybář a těžce nesl, že do řeky Bečvy vytékají splašky, které ji znečišťují," řekla jedna z místních Jitka Černošková.

Obyvatelé Kozlovic bombardovali v minulosti úředníky stížnostmi a sepsali dokonce petici za vybudování kanalizace. Právě ta mohla podle jejích slov celou věc urychlit.

„Slibují nám to skoro třicet let. Kdyby to nevyšlo, tak bychom asi uspořádali další petici," řekla rozhodně Oldřiška Kužílková z Kozlovic, která mívá v období přívalových dešťů často vytopený sklep.

Nová kanalizace pomůže i lidem z nábřeží Edvarda Beneše, jejichž domy jsou blízko řeky Bečvy. „Na nábřeží dojde ke zlepšení, bude totiž postavený zcela nový sběrač od elektrárny až po chemičku," uzavřel Miroslav Dundálek.