Po zákazu průjezdu kamionům s tonáží nad 12 tun, jež platí od června, si dopravci našli cestu přes Tučín, Želatovice, Sušice, Pavlovice u Přerova a Hlinsko.

Více než sedmdesát kamionů denně projede kolem domu pana Stanislava v Pavlovicích u Přerova.

„Nejhorší je, když se v protisměru potkají dva vysokotonážní kamiony. Cesta je úzká a jak se snaží vyhnout se, tak přejíždí na chodník. Ty se už začínají propadat," řekl.

Na jeho domě jsou otřesy cítit.

„Jedou sedmdesátkou a nezastaví. Bydlíme u cesty a samozřejmě cítíme, jak se hrnou," dodal pan Stanislav.

Kamiony jezdí především do kamenolomu Podhůra u Lipníku nad Bečvou a na skládku nebezpečného odpadu v Hradčanech. Jízdou přes obce se také vyhnou placení mýtného.

Přerov si to vyřešil

Vedle Pavlovic u Přerova, zaregistrovaly zvýšený nárůst těžké dopravy i v obcích Tučín, Želatovice, Sušice i Hlinsko.

Stav cest, které na těžké soupravy nejsou stavěny, se tak postupně zhoršuje. To potvrzuje i Jiří Řezníček, starosta obce Tučín.

„Projíždění těžkých kamionů likviduje cesty. Nejsou široké a trhají se krajnice. Z obecního úřadu registruji zhruba šedesát kamionů za den, začínají nám praskat zdi mateřské školy," popsal situaci v obci.

Starostové obcí se shodují, že Přerov svůj problém vyřešil tím, že jej přehodili na obce.

„Tím, že to umožnili a schválili, nic nevyřešili. Nikdo s námi nejednal, prostě problém přehodili," doplnil Jiří Řezníček.

Plánují petici

Nadměrný hluk i ničení silnic trápí také obci Sušice. A to i přesto, že středem vesnice vede průpich.

„Kamiony totiž jezdí i horní částí obce, ničí to odvodňovací příkopy a kanály," řekl například starosta Josef Krátký.

Starostové se proto chystají spojit síly a bojovat minimálně pro zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun. Neboli to, co se povedlo v případě Kozlovic.

„Máme v plánu sepsat petici. Někdo by se měl nad tím zamyslet, aby tito dopravci jezdili na silnicích 1. třídy a ne přes menší obce, kde se mimo jiné zvyšuje nebezpečí pro občany i děti," potvrdil Vlastimil Bia, starosta Pavlovic u Přerova.

Cesty patří kraji

Podle slov Jiřího Řezníčka se chystají setkat se zástupci jak Ředitelství silnic a dálnic, tak Olomouckého kraje.

Vlastníkem cest je totiž právě kraj.

„Mělo by se to řešit než se cesty úplně zničí," upozornil starosta Tučína.

Jak budoucí jednání dopadne, se tak snad brzy ukáže.

„Oficiální cestou jsem zatím nebyl informován," uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, v jehož kompetenci je doprava a silniční hospodářství.

Ten snahu hledat řešení nezamítá. „V rámci našich možností se budeme snažit najít vhodné řešení," slíbil na závěr.