Starostům obcí se teď konečně podařilo prosadit změnu – průjezd tranzitní dopravy nad 12 tun Pavlovicemi u Přerova, Tučínem a Želatovicemi byl zakázán.

„Opatření obecné povahy vydalo oddělení dopravně správních agend přerovského magistrátu. Platit začne patnáct dní od vyvěšení na úřední desce, tedy zhruba od počátku února. Dopravu nad 12 tun ale bude možné omezit až poté, co se osadí dopravní značení, tedy v březnu či dubnu," informoval starosta Tučína Jiří Řezníček.

Starostové dotčených obcí už na problém upozorňují delší dobu a do věci se před časem vložil i bývalý hejtman.

Nejde jen o bezpečnost chodců – zvýšený nápor projíždějících nákladních aut se podepsal i na statice domů. Některé objekty v těsném sousedství silnice jsou popraskané a místní trápí i nadměrný hluk.

„Naší obcí projede z kamenolomu Podhůra odhadem padesát kamionů se štěrkem. A to nepočítám další auta, která míří na skládku. Poškozeny jsou nejen kanálové vpusti, ale zabrat dostávají i obrubníky. Jsme rádi, že se konečně uvolní cesta od tranzitní dopravy, kterou navigace žene z Přerova na náš směr," řekl starosta Tučína Jiří Řezníček.

Velký úspěch

Bezpečně se necítí při procházce obcí ani obyvatelé nedalekých Pavlovic u Přerova. Šířkové poměry komunikace totiž nevyhovují a kamiony mají problém se tu vyhnout.

„Náklaďáky ohrožují bezpečnost chodců, ale ničí i náš majetek – především chodníky, na které auta najíždějí ve snaze se vyhnout. Poničené obrubníky pak musíme spravovat," popsal starosta Pavlovic u Přerova Vlastimil Bia.

Rozhodnutí o zákazu průjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun považuje starosta za průlom.

„Je to velký úspěch nejen pro občany Pavlovic, Tučína a Želatovic, ale také Nahošovic, Hradčan, Šišmy a Bezuchova," zhodnotil.

Přerovský magistrát zdůvodnil své rozhodnutí tím, že těžká tranzitní doprava využívá pozemní komunikace přes obce Pavlovice u Přerova, Tučín a Želatovice, i když existuje mezi obcemi Lipník nad Bečvou – Přerov komunikace I/47.

Škpdy na chodnících i soukromém majetku

Silnice třetí třídy není podle stanoviska magistrátu konstrukčně stavěna pro zatížení, přesahující desetitunovou nápravu a neodpovídá z hlediska šířkového uspořádání bezpečnému vyhnutí dvou protijedoucích vozidel.

Tranzitní doprava navíc způsobuje škody na soukromém majetku a na majetku obcí Pavlovice u Přerova, Tučín a Želatovice.

„Častou jízdou plně naložených nákladních vozidel po chodnících dochází k jejich destrukci a poškozeny jsou i obrubníky, lemující komunikaci a zeleň v obci," uvádí se ve stanovisku magistrátu.