Trasa: Přerov – Dluhonice – Rokytnice – Kokory – Žeravice – Lhotka – Penčice – Tršice – Výkleky – Vicínov – Radvanice – Buk – Prosenice – Přerov

Délka trasy: 40 kilometrů

Jedná se o středně těžkou trasu se stoupáním v úseku Tršice – Zákřov. Na trasu se cyklisté mohou vydat přímo z centra městské památkové zóny Přerova.

Mezi zajímavosti města patří Muzeum Komenského a také unikátní archeologické naleziště.

Cyklotrasa vede oblastí úrodnou pro pěstování chmele. O jeho pěstování a výrobě piva se lze více dozvědět ve větších i menších pivovarech v Přerově a v Lipníku nad Bečvou.

Na konci okruhu milovníky cykloturistiky čeká průjezd přírodní rezervací Žebračka.

Ilustrační foto
Mladík v passatu vletěl v Přerově do mostku, měl dvě promile

Podle mapy

Cyklotrasa Po chmelnicích PřerovskaZdroj: Deník / Jana ObšnajdrováZ Přerova (na mapě cíl) se cyklisté musejí vydat po vyznačené cyklotrase číslo 5042, která vede Dluhonic (2).

Pro průjezdu obcí trasa pokračuje do nedaleké Rokytnice (3). Zde si mohou milovníci cykloturistiky udělat přestávku a navštívit místní zámek či hasičské muzeum.

Za obcí doprava pokračuje cyklotrasa do Kokor (4). V této části úseku se lze pokochat rozlehlými chmelnicemi.

V Kokorách u Kostela Nanebevzetí Panny Marie se trasa stáčí doprava a pokračuje do Žeravic (5). Zde je potřeba Na Návsi zabočit prudce doleva vyjet z obce a pokračovat do Lhotky (6). Zde se nachází přírodní památka.

Úsek pokračuje podél říčky Olešnice doleva na Penčičky a Penčice (7). Pokračujete po silnici číslo 436 až do Tršic(8), kde odbočíte na Zákřov. V tomto úseku je stoupání. 


Odtud po stejné silnici cesta pokračuje do Výklek (9), kde odbočuje na Veselíčko. Na kraji obce v části Vicínov (10) je potřeba odbočit na polní cestu, která vede na silnici do Radvanic (11) a Buku (12).

Odtud cyklisté pokračují vlevo pod železnicí a přes hlavní cestu na okraj Prosenic (13). Z

de se napojíte na cyklotrasu číslo 5 - takzvanou Jantarovou stezku, která vede přes rezervaci Žebračka zpět do Přerova.

Extrémní překážkový závod Geroy v Přerově
Extrémní Geroy: ostnaté dráty, bahenní lázeň a na závěr červí svačinka

Zajímavosti na trase:

Hasičské muzeum Josefa Eichhoffera v Rokytnici u Přerova - v roce 2015 se podařilo vrátit budovu do podoby staré hasičské zbrojnice a vytvořit v ní muzeum.

Přírodní památka Lhotka - jedná se o xerotermní svah na silikátovém podloží nedaleko obce, s významným výskytem teplomilných společenstev na Přerovsku

Výkleky – zatopený kamenolom, lze se zde i potápět

Přerov – Muzeum Jana Amose Komenského, naučná stezka – Předmostím až do pravěku, park Michalov, areál Lagun