Kvůli stavebnímu ruchu bude platit v tomto úseku na trati Přerov - Bohumín výluka, a to v době od 22.30 hodin až do 4.30 hodin následujícího dne.

„Stávající nosnou konstrukci dělníci s pomocí zvedacího mechanismu odsunou mimo most. Práce potrvají až do rána,“ uvedl Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Výměna za 90 milionů

Po demolici druhého ze zchátralých mostů v Dluhonské ulici bude v září osazen nový. Do konce listopadu mají být obě na sebe navazující mostní konstrukce uvedeny do provozu.

Stavba dvou mostů k chemičce je největší investiční akcí přerovské radnice v letošním roce a vyžádá si náklady zhruba 90 milionů korun.

„Městu se na ni podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ve výši 78 milionů 721 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Původní mostní konstrukce byly ve špatném technickém stavu a podle odborníků trpěly celoplošnou korozí, deformací výztuh a zatékáním.