Dohodu o spolupráci se šéfem přerovské policie Martinem Lebduškou podepsal tento týden primátor města Vladimír Puchalský (SpP).

Definuje společný postup republikové a městské policie při zabezpečování veřejného pořádku.

Poslední podobná úmluva byla podepsána v roce 2010 – po šesti letech byla ale v některých směrech překonána a bylo nutné ji změnit.

„Účelem dohody je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci – a to tak, aby se občané ve městě cítili bezpečně," shrnul primátor.

Naděje mít v ruce důkaz

Jednou z novinek je to, že budou mít republikoví policisté možnost vzdáleně nahlížet do historie záznamů městského kamerového systému.

„Vstup do záznamového zařízení pro nás znamená být rychlejší a operativnější při řešení nejrůznějších trestných činů či potyček, které se odehrávají na území města," vysvětlil vedoucí územního odboru přerovské policie Martin Lebduška.

Šetření případů se, jak dodal, mnohdy dostane do důkazní nouze, takže možnost přehrát si zpětně určitý děj znamená naději mít v ruce důkaz.

Dohoda mezi městem a policií přesně vymezuje nejen oblast vzájemné spolupráce, ale i konkrétní úkoly, které na svých bedrech ponese město, republiková a městská policie.

Úkolů i závazků je celá řada a jsou podrobně rozepsány v deseti bodech.

„Jedná se třeba o spolupráci na úseku prevence kriminality, společný postup při kontrolách dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým, společně budeme řešit také problémy spojené s okolím nákupních center. Spolupracovat budeme i při měření rychlosti na území města," doplnil ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Dohoda nabyla platnosti dnem podpisu a byla uzavřena na dobu neurčitou.