K zápisům do prvních tříd v Přerově, které se uskuteční v pondělí 8. a úterý 9. února od 14 do 18 hodin, míří vůbec naposledy děti z populačně silných ročníků.

Už v příštím roce se očekává výrazný pokles – a to až o stovku dětí.

„K zahájení povinné školní docházky se budou zapisovat děti, narozené od září do prosince 2009 a od ledna do srpna 2010. Mezi lety 2010 a 2011 už je propad zhruba sto dětí. Tento ročník je tedy poslední z těch silných, v příštích letech očekáváme výrazný pokles zájemců," uvedl Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Zapsat se do prvních tříd přijde v únoru přibližně 550 dětí, což je srovnatelné s loňským rokem, kdy jich bylo 559.

Protože měla ale přibližně stovka dětí odklad povinné školní docházky, usedlo jich nakonec v lavicích pouze 444.

Důvodem většiny odkladů je nezralost předškoláků.

„Letošní novinkou je, že budeme dávat ředitelům seznamy dětí z jejich spádových obvodů. Není to ale dogma, pokud se rodič rozhodne pro jinou školu než v místě trvalého bydliště dítěte, může si ji zvolit. Snažíme se tím pouze podchytit plnění školní docházky u všech dětí, které by ji měly zahájit," vysvětil. Petr Hrbek.

Některé děti budeme muset odmítnout

Zápisy do prvních tříd se v Přerově uskuteční na osmi základních školách, zřizovaných městem – ZŠ Trávník, U Tenisu, Velká Dlážka, J. A. Komenského v Předmostí, Svisle, Želatovská, Za mlýnem a B. Němcové.

Rodiče ale mohou nechat zapsat své děti také do soukromé školy – Acorn's and John's school v Máchově ulici. K zápisům nesmějí zapomenout vzít rodný list dítěte a potvrzení o jeho trvalém bydlišti.

Na první setkání s budoucími žáčky už se chystají třeba na Základní škole Velká Dlážka.

„Předpokládáme, že zájem rodičů bude stejně velký jako loni, a některé děti budeme muset odmítnout. Každý rok se k nám hlásí zhruba devadesát dětí, otevíráme ale dvě první třídy," popsal situaci ředitel školy Martin Černý.

Zápisům bude podle jeho slov předcházet 2. února beseda s rodiči, následující den se mohou přijít podívat do školy i děti a připravený je pro ně i zajímavý program. O termínech konání zápisů ale rodiče zjistí nejvíce informací na webových stránkách jednotlivých škol.

„Budoucí prvňáčci kromě klasického zkoušení barev, tvarů, kreslení obrázku či rozhovoru s učitelem vyplní i pracovní list. Ten pak škola vyhodnotí," doplnil Martin Černý.

Hodina pohybu navíc

Základní škola Za mlýnem v Přerově bude v září znovu otevírat jednu ze dvou prvních tříd jako sportovní se zaměřením na míčové hry.

„Tito žáci mají čtyři hodiny týdně navíc pohybových her pod vedením trenérů fotbalu a házené. První ročník se velmi osvědčil," pochvaluje si ředitelka Božena Přidalová.

Aby měli žáci více pohybu, o to se snaží i projekt Hodina pohybu navíc, vyhlášený ministerstvem školství.

„Je to pilotní projekt a jsme jedna ze sedmnácti škol v kraji, které se k němu připojily. Děti, které navštěvují školní družinu, stráví jednu hodinu týdně v tělocvičně, kde se věnují pohybovým aktivitám. Většina rodičů to přivítala," uzavřela.