Veškerá doprava směřující po dálnici se tak nekontrolovatelně nahrne do města a opět se nepříznivě podepíše na kvalitě ovzduší.

Zástupci města sice stále bombardují státní orgány, aby stavbu dálnice a s ní i navazující průpich města uspíšily, jejich snaha však zatím nepřinesla konkrétní výsledky. Přerované jsou nadále sužováni výfukovými exhaláty, plyny a hlukem.

„Studii, jak ve městě naroste doprava po zprovoznění dálničního úseku Kroměříž - Říkovice, zpracovanou nemáme. Dá se ale předpokládat, že by došlo k zatížení dopravou zejména kolem nádraží a dále v ulici Velké Novosady a na mostě Legií,“ řekl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Podle vedoucího odboru životního prostředí magistrátu Pavla Juliše se zatím vlivem stále houstnoucí dopravy na zdraví obyvatel města nikdo nezabýval. „Žádný takový ucelený materiál nebyl zpracován, k dispozici máme jen starší hlukovou studii,“ řekl.

Jenže polétavého prachu, který dráždí zejména astmatiky a alergiky, je v ovzduší čím dál více. Ukazují to hodnoty, které pravidelně měří monitorovací stanice ovzduší u kina Hvězda, a také doplňková měření magistrátu.

„Provádíme je na pěti místech ve městě – v ulici Velké Novosady, u parku Michalov, u teplárny, chemičky a na rohu Palackého a Komenského ulice,“ řekl Juliš. Podle něj je nejvíce znečištěno ovzduší právě v místech, kde je největší dopravní zátěž. „V některých měsících je to až osminásobek toho, co naměříme na ostatních místech ve městě,“ dodal Juliš.

Jednoznačně nejhorší je situace v ulici Velké Novosady. Zatímco předloni zde spadlo v průměru měsíčně 7 tun prachu na kilometr čtvereční, v roce 2008 už to bylo 8,9 tun. Naproti tomu v jiných lokalitách je to mnohem méně.

„Jen pro srovnání: u teplárny jsme loni naměřili v průměru 2 tuny prachu, u Prechezy to bylo 3,7 a v blízkosti parku Michalova pak 1,5,“ podotkl Juliš. Zatímco dálniční úsek Kroměříž - Říkovice má být dokončen už v roce 2010, se zprovozněním navazujícího desetikilometrového úseku Říkovice - Přerov se počítá až na přelomu let 2013 až 2014. „Podle mých informací se teprve nyní, po žalobách ze strany různých aktivistických hnutí, začínají v této lokalitě vykupovat pozemky,“ uvedl Kulíšek.

O stavbě dálnice vede město s kompetentními orgány stále jednání. Termín zahájení stavby se ale pořád odkládá. „Na stavbu dálnice navazuje průpich města, jehož realizace je také velmi složitá. Projekt navíc zkomplikovala skutečnost, že část průpichu ministerstvo dopravy zhruba před dvěma lety vyčlenilo ze svých investičních záměrů,“ řekl Kulíšek.

Projet městem a nezablokovat se v dopravní zácpě je pro řidiče řadu let takřka nemyslitelné. Šoféři proto čekají na dálnici, která odvede tranzitní dopravu z města, jako na spásu.

„V Přerově je dopravní situace omílaná už mnoho let. Přestávám věřit tomu, že se to tady někdy zlepší. Až budou konečně vyřízeny všechny formality, tak bude státní pokladna prázdná a my utřeme nos,“ míní jeden z přerovských řidičů Jiří Minařík.

Dagmar Rozkošná a Petra Poláková-Uvírová