Nejsou sami. Stejnou žalobu podaly více než čtyři desítky bývalých příslušníků této letky. U Okresního soudu v Přerově skončilo devět žalob, Krajský soud v Ostravě obdržel dalších dvacet.

Toto číslo ale podle iniciátorů hromadného protestu, který v armádě nemá obdoby, zdaleka není konečné.

ROZHOVOR

Oba jste dlouholetí příslušníci prestižního útvaru, který pomáhá zachraňovat lidské životy. Jak dlouho jste působili u SAR a na jakých postech?

P.H.: Službu jsme vykonávali od konce roku 1998 až do poloviny roku 2008, tedy zhruba deset let. Pracoval jsem jako pilot, kapitán vrtulníku.

J. K.: Já jsem byl palubním technikem.

Mohli byste blíže rozvést důvody toho, proč jste odešli od armády?

J. K.: V rámci reformního kroku armády se rozhodlo o zrušení našeho pracoviště a vrtulníky W3A Sokol byly nahrazeny dopravními vrtulníky Mi 171š.

V minulosti jste vystoupili s otevřenou kritikou toho, že dopravní vrtulníky nemohou tak účinně nahradit při záchraně lidských životů vrtulníky W3A Sokol. Co konkrétně vám vadilo?

P. H.: Dopravní vrtulníky vzhledem ke své hmotnosti a větším rozměrům nemůžou plnit úkoly v takové kvalitě jako vrtulníky W3A Sokol.

J. K.: Tím hlavním důvodembyla bezesporu rozdílná takticko - technická data obou strojů. Jako piloti SAR jste zachraňovali lidské životy a dostali dokonce ocenění od hejtmana Zlínského kraje Salvator za záchranu lidského života.

Můžete blíže popsat, za jaké skutky jste byli na tuto prestižní cenu nominováni?

close zoom_in J. K.: První nominace byla za záchranu života čtrnáctiletého chlapce, který se ztratil na Tesáku. Hoch byl nalezen po dlouhém pátrání asi ve tři hodiny ráno. Byl podchlazený a jinou cestou než letecky ho nebylo možné vyprostit.

Kvůli nevyhovujícímu počasí byl proto povolán tým SAR z Přerova, který byl jako jediný schopen záchranu v dané chvíli provést.

Za tuto záchranu jsme ale cenu Salvator neobdrželi, ta přišla až o něco později.

Jiří Kohout

P. H.: Nakonec jsme cenu získali za komplikovaný transport rodičky z Fakultní nemocnice v Ostravě do pražského zdravotnického zařízení IKEM. Rodičce při porodu selhalo srdce a byla na přístrojích, které ji udržovaly při životě.

Transport pozemní cestou by trval několik hodina a byla zde vážná obava, že by cestu nepřežila. Samotný převoz vrtulníkem trval asi hodinu. Život ženy se nakonec podařilo zachránit.

Jak se stane, že se lidé, kteří deset let zachraňují lidské životy, najednou ocitnou mimo službu a soudí se s armádou?

P. H.: Byli jsme přesvědčeni o nezákonnosti některých nařízení, která určovala určité aspekty naší pracovní doby. Výklad jednotlivých stran byl natolik protichůdný, že o výsledku musí rozhodnout soud.

J. K.: Za deset let jednání s našimi nadřízenými jsme nebyli schopni nalézt konsensus tak, aby byla naše pracovní doba v souladu se zákonem.

V čem spočívá podstata sporu s armádou? Proč požadují bývalí i současní příslušníci SAR doplatit od státu ušlou mzdu?

close zoom_in P. H.: Práce pilota nespočívá jen v tom, že létá. Čtyřiadvacetihodinová služba byla rozdělena na dvanáct hodin práce a dvanáct hodin takzvané pohotovosti na pracovišti.

Dvanáct hodin pohotovosti na pracovišti je placeno nikoliv jako mzda, ale jako odměna za pohotovost na pracovišti, což činí necelou polovinou hodinové mzdy, přestože náplň práce a povinnosti členů posádky zůstávají po celých dvacet čtyři hodin služby nezměněny.

Petr Havala

My požadujeme od státu doplatit tuto ušlou mzdu. Tedy rozdíl mezi hodinovou mzdou a odměnou za pohotovost na pracovišti.

Kolik bývalých a současných příslušníků vrtulníkové základny v Přerově se vlastně s armádou soudí? Jedná se pouze o vojáky letecké pátrací a záchranné služby SAR nebo i jiné piloty?

P. H.: Jedině příslušníci střediska SAR měli takto stanovenou pracovní dobu.

J. K.: Zatím je to celé v běhu. Pokud jenámznámo, jedná se o více než čtyřicet lidí, kteří se hodlají s armádou soudit a podávají žalobu. Jsou to bývalí i současní příslušníci SAR, a to z celé republiky, kromě Přerova také z Prahy, Plzně nebo Ostravy.

Myslíte si, že budete v tomto sporu úspěšní?

J. K.: Nikdo do žádného sporu nevstupuje, pokud není přesvědčený o své pravdě.

P. H.: Zastupuje nás renomovaná právní kancelář a veškeré právní rozbory nás utvrzují v přesvědčení, že jsou naše stížnosti oprávněné.

Čím se teď po odchodu z armády živíte?

P. H.: Já jsem nezaměstnaný a v současné době jsem evidován na úřadu práce.

J. K.: Zakládám si firmu, zabývající se výpočetní technikou. Od října loňského roku, kdy jsem skončil služební poměr v armádě, jsem byl asi měsíc na pracovním úřadě.

To je trochu zvláštní perspektiva pro kdysi elitní letce. Jaké máte vlastně dosažené vzdělání?

P. H.: Oba jsme vysokoškoláci. Co se týče leteckých dovedností, jsme vycvičeni ve všech specifikách létání souvisejících se záchranou lidského života, a to i za těch nejsložitějších povětrnostních podmínek.

Uvažovali jste i o tom, že uplatníte své bohaté zkušenosti se zachraňováním lidských životů třeba v zahraničí?

P. H.: Uvažoval jsem i o této monžosti, ale zatím zůstávám doma a žijeme normálním životem.

J. K.: Absolutně neuvažoval. Momentálně chci natolik změnit životní styl, abych se oprostil od své služební minulosti.

Pokud se bývalým příslušníkům SAR podaří u soudu uspět, dostanou od státu desítky milionů korun jako dorovnání za ušlý plat. Jde vám o ty peníze a nebo o princip?

P. H.: Morální rovina tohoto sporu je pro nás vyšší než částka, která v tomto sporu hraje roli.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Přerovští piloti požadují od armády přes deset milionů

Přerovští záchranáři dostali cenu

Rodičce selhalo srdce, zachraňoval ji vrtulník z Přerova