Těžké stroje obsadí lokalitu v prvních prázdninových dnech a opravy tu budou probíhat až do konce listopadu. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce v rámci projektu IPRM, která se dotkne Jižní čtvrti I.

„Upravíme veřejná prostranství, zrekonstruujeme komunikace, položíme zámkovou dlažbu, zpevníme plochy a vybudujeme parkoviště. V rámci opravy chodníků počítáme i s tím, že vyřešíme vstupy do domů a předláždíme autobusové nástupiště v ulici 9. května. Zastávka dostane i nový přístřešek," uvedl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Projekt řeší i doplnění mobiliáře, takže obyvatelé Jižní čtvrti I budou mít nové odpadkové koše, kontejnery na komunální odpad a lavičky.

Výměny se dočkají i svítidla.

„Zachována budou pouze svítidla podél středové komunikace. Ostatní budou demontována včetně stožárů a místo tu budou mít nová sadová svítidla," doplnil dále náměstek. V projektu se počítá i s kácením stromů – ty ale budou nahrazeny výsadbou deseti kusů mladých dřevin.

Kolem hřbitova postaru

Stavební práce bude provádět bruntálská společnost Kareta, která vyhrála výběrové řízení.

„Celkové náklady dosáhnou částky 13 milionů 934 tisíc korun, z 85 procent budou hrazeny ze zdrojů Integrovaného plánu rozvoje města Přerov – Jih," doplnila Hana Mikulová z přerovského magistrátu.

Starší lidé z okolních ulic, ve kterých jsou rodinné domy, se ale oprav rozbitých chodníků hned tak nedočkají.

„Když se u hřbitova něco dělá, tak jsou to jen záplaty. Chodníky jsou rozbité, o zámkové dlažbě si můžeme nechat jen zdát. V ulicích u hřbitova přitom žijí hlavně starší lidé, kteří se potřebují dostat pohodlně ke svému domu," posteskl si jeden z místních obyvatel.

V rozpočtu města na letošní rok jiné opravy v této části Přerova v plánu nejsou.