Zastupitelé ze strany Společně pro Přerov měli k novému řádu několik výhrad. Vadil jim jednak začátek zasedání ve 13 hodin, který podle nich znevýhodňuje účast široké veřejnosti, a pak i fakt, že s nimi nikdo nemluvil o změně místa konání. Jednání se má totiž přesunout z Městského domu do klubu Teplo.

„Navrhovali jsme, aby se materiálem ještě před jeho schvalováním zabývaly jednotlivé politické kluby, ale neuspěli jsme,“ řekl zastupitel Vladimír Puchalský (SpP). Obsah jednacího řádu podle něj nevymezuje vztah mezi městskou radou a zastupitelstvem a dokonce ani vztah k veřejnosti.

„To znamená, že třeba vůbec neříká, v jakých záležitostech bude zapotřebí svolat jednání s občany. Chybí v něm také otázka lidového referenda, kterou považujeme za prvek přímé demokracie,“ podotkl Puchalský. Ten navrhl, aby zastupitelé materiál neschválili a uložil primátorovi vytvořit nový. Se svým nápadem ovšem neuspěl.

Postupujeme demokraticky, říká primátor

Přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD) se nařčení bránil. „Postupujeme demokraticky a na základě rozhodnutí většiny zastupitelů. Oslovili jsme šest politických stran, zda chtějí o navrhovaném jednacím řádu ještě debatovat v klubech, a pět z nich nemělo žádné připomínky. Pouze jedna požadovala veřejnou diskusi,“ vysvětlil.

Více času na materiály

Komunisté zase kritizovali, že nemají dostatek času na prostudování materiálů a měli by je obdržet dříve než sedm dní před jednáním. „Dříve jsme na to měli deset dní a teď se tato doba výrazně zkrátila,“ řekl zastupitel Břetislav Passinger (KSČM). Ani jeho připomínku ale zastupitelé nepřijali, přestože se o ní hlasovalo. Návrh nakonec i přes výhrady prošel většinou hlasů a podpořilo ho 25 přítomných.

Přerovští radní vysvětlovali už dříve nutnost elektronického přenosu dat úsporami. Zástupce Marek Hovorka z olomoucké firmy, která pro město zajišťuje přípravu materiálů pro radu a zastupitelstvo, objasnil, jaké mají nyní konšelé možnosti.

Písemnosti jen elektronicky

„Zatímco dříve byla možná elektronická podoba v kombinaci s písemnou, nyní by se mělo vše odehrávat pouze v elektronické podobě. Zastupitel má možnost si na počítač nahrát všechny připravované materiály, což je pro něj výhodné, protože to bude jeho osobní kopie a může do ní zanést veškeré poznámky,“ řekl.

Nepřevzali si notebooky, můžou do studovny

Šesti politiků ze strany Společně pro Přerov se ale tato změna netýká. Narozdíl od ostatních devětadvaceti zastupitelů totiž odmítli z důvodu úspor notebooky přijmout.

Radní proto nyní přišli s novinkou. „Zastupitelé si můžou přečíst všechny předlohy na počítači ve studovně, kam budou mít přístup každý všední den od 17 hodin a i o víkendech,“ nastínila řešení Daniela Novotná z kanceláře primátora města. „To je takový návrh, aby vlk zůstal celý a koza se nažrala,“ komentoval to ale zastupitel Vladimír Puchalský z SpP.