„Událost je nepochybně politováníhodná a pro nejbližší zemřelého tragická. Chápu to a dokonce do určité míry rozumím i rozhořčení části veřejnosti. Nicméně má to i jiný rozměr, profesionálně psychologický, tedy rozhodování zasahujícího strážníka – jak a kdy se zachovat. To je problém, který budeme muset do blízké budoucnosti řešit, připravit strážníkům trénink, jakési duševní integrity a odolnosti vůči takovýmto případům," uvedl Vladimír Puchalský.

Svou vinu na tom podle něj nesou i herny a bary v Přerově.

„Je vidět, že tato místa s sebou nepochybně přináší i vypjaté a mimořádné stavy, které jsou pro nás, většinovou populaci prostě nepřijatelné," zdůvodnil.

Řešení, jak zabránit tomu, aby k vypjatým situacím nedocházelo, nevidí ani Jiří Kohout, manažer prevence kriminality města Přerova.

„Je otázka, jakým způsobem postupovat. Pokud má podnik ze zákona povolení k provozu, neumím si představit, že bych lidem mohl zamezit, aby místo navštěvovali, nepili, a tím se předešlo podobným situacím," vysvětlil s ohledem na pole své působnosti.

Závěry on ani primátor nevyvozují. Břemeno rozhodnutí leží na Policii České republiky.

„Je třeba zůstat zdrženlivý a chovat se normálně, upustit od jakýchkoliv pověr a fám. Přerované by si měli uvědomit, že i na strážníky městské policie dolehla určitá tíseň. Ale samozřejmě pod jistou úvahou vycházejí do ulic a konají svoji nelehkou práci," uzavřel Vladimír Puchalský.

ČTĚTE TAKÉ: Střílel strážník opravdu na psa? Policie teď nechce sdělit podrobnosti