„Nezaměstnanost v březnu klesla, a to i v meziročním srovnání. Vznikají nová pracovní místa, zájem je v pohostinství – objevují se letní zahrádky a je potřeba obsluhy i kuchařů. Dále je práce v zemědělství nebo lesnictví," přiblížil Mikšaník.

Práci mohou lidé hledat ve stavebnictví a dalších průmyslových oborech. „Firmy už v této době mají představu o svých zakázkách," vysvětlil.

Za měsíc březen evidovaly úřady práce na Přerovsku 8 728 nezaměstnaných, na jedno volné místo připadlo devět lidí.

„V loňském roce bylo na jedno volné místo 28 uchazečů," upozornil Jaroslav Mikšaník.

Nejvíc se hledají strojaři

V celém Olomouckém kraji bylo ke konci března 4 557 volných pracovních míst.

Největší zájem je dlouhodobě o kvalifikované dělnické strojírenské profese, v kraji je celkem 700 míst.

Druhou nejžádanější skupinou profesí je obsluha jiných pojízdných zařízení. Vysoká poptávka zaměstnavatelů je také po řidičích nákladních automobilů.

Zájemcům s vyšším vzděláním se nabízí zejména místa techniků v různých průmyslových oborech.

Ve větší míře je práce pro obchodní zástupce a pracovníky z oblasti finančnictví, pojišťovnictví a prodeje realit.

„Poměrně vysoký počet míst byl v březnu určen zájemcům o práci administrativního charakteru – evidovali jsme celkem 271 pracovních nabídek, z toho 152 do administrativy a 84 míst bylo do různých call center a informačních služeb," dodal Mikšaník.

V průběhu března nebylo v celém kraji nahlášeno žádné hromadné propouštění.

V dubnu a následujících měsících očekávají úřady podle Jaroslava Mikšaníka další výraznější pokles nezaměstnanosti.